Kylmäseoksia ja liukenemislämpöjä

Laboratoriossa tarvitaan monesti kylmähauteita , mm. tisleiden keräämissä. Kuvissa on kaksi usein käytettyä kylmäseosta. Kylmäseoksia on käytetty joskus kotioloissakin vaikkapa jäätelön valmistamisessa.

Kylmäseoksia
NaCl + jää Seoksiin on pantu lämpömittarin asemesta lämpötila-anturi, jotta mittaustulos olisi helposti luettavissa mittauslaitteiston näytöltä. kalsiumkloridi +jää
Kuvat © A.J. Meixner
Natriumkloridi ja jää Kidevedellinen kalsiumkloridi ja jää


a) Mistä seosten jäähtyminen johtuu? Vastaus a
b) Asetonilla ja kuivajäällä päästään jopa –78 °C: lämpötilaan. Mitä asetoni ja kuivajää ovat toiselta nimeltään? Vastaus b
c) Mitä arvelet tapahtuvan, jos vedellä täytetty valurautainen pallo pannaan asetonin ja kuivajään seokseen? Miksi? Vastaus c
gif-animaatio Demonstration lab, Ice ... University of Wisconsin-Madison (gif-animaatio eri ikkunaan)
d) Natrium- ja kalsiumkloridia käytetään jäänestoon maateillä.* Kuinka on mahdollista, että samoilla aineilla saadaan aikaan matalia lämpötiloja jääseoksessa ja sulatetaan jäätä? Vastaus d
* Natrium- ja kalsiumkloridi eivät ole ympäristöystävällisiä aineita: kloridi-ioneja kulkeutuu niistä pohjaveteen. Korvaavaksi aineeksi onkin tulossa biohajoava muurahaishapon suola.


Liukenemislämpöjä
1 2
liuoskoe 1

1)


Huoneenlämpöiseen kidevedelliseen kalsiumkloridiin CaCl2 · 6H2O lisätään huoneenlämpöistä vettä, kunnes suola liukenee. Mitataan liuoksen lämpötila.
liuoskoe2
2) Kidevedettömään kalsiumkloridiin CaCl2 lisätään samoin vettä. Mitataan liuoksen lämpötila.
e) Kumpi liukenemistapahtuma on endoterminen, kumpi eksoterminen? Vastaus e
f) Tässä kuvatut kokeet ovat kvalitatiivisia. Suunnittele kvantitatiivinen liukenemislämmön määritys ammoniumkloridille. Vastaus fLaboratorio: Demonstraatioita ja muita kokeita | Sisältö

OPH Etälukion kemia