LUKION LYHYT OPPIMÄÄRÄ

Sisältö: Reijo Bäckman, Kaarina Kanerva, Unto Lehtinen
Tarinat: Maija Typpi, Erkki Schalin (perusidea)
Kuvitus: Laura Bäckman
WWW-sivut: Zippoint/Helena Mäkimattila
Suunnittelu ja tuotanto: Mansoft tietotekniikka Oy
Rahoitus: Opetushallitus, Mansoft tietotekniikka Oy,
Loimaan Ammatti-instituutti©Mansoft tietotekniikka Oy

©Opetushallitus
Aloita näistäKatso teknisiä
vaatimuksia testisivulta!

Voit halutessasi kerrata
Peruskoulun matematiikkaa
kertauskurssin avulla.

Lisää matematiikkaa: