Peruskoulun matematiikan kertauskurssi
Perusmatematiikka


Tavoitteet


Laskujärjestys
Negatiiviset kokonaisluvut
Itseisarvo ja vastaluku
Negatiiviset luvut
Murtoluvut ja murtoluvuilla laskeminen
Desimaaliluvut ja niillä laskeminen