Ääninauhojen dialogeja:

Tehtäviä:-Oikeinkirjoitus ja
ääntäminen
-Kahvilassa: Au café
-Monikko: Mon frère
-Adjektiivin paikka
-Yhdistä kysymys ja
vastaus
-Verbejä ja kirje
-Verbejä ja lähifutuuri
-Prepositioita
-Partitiivi
-Pronomineja
-Faire-verbi
-Passé composé
-Ammatteja

Passé composé
Harjoitukset 1 2 3 4 5

Menneen ajan muoto yhdistetty perfekti eli passé composé muodostetaan apuverbin preesens-muodosta ja pääverbin partisiipin perfektistä (participe passé). Apuverbinä on useimmiten avoir-verbi.

Avoir-verbin preesens
j'ai nous avons
tu as vous avez
il a ils ont
elle a elles ont

Partisiipin perfekti muodostetaan säännöllisten verbien infinitiivistä seuraavasti:

I voyag/er = matkustaa    partisiipin perf. voyag/é    (pääte siis )
II chois/ir = valita    partisiipin perf. chois/i    (pääte siis -i)
III entend/re = kuulla    partisipin perf. entend/u    (pääte siis -u)

Epäsäännöllisillä verbeillä on omat, erikseen opeteltavat partisiipin perfektimuodot. (P.S. Useissa ranskalaisissa kieliopeissa ei tunneta kuin kaksi säännöllistä verbiryhmää ja niinpä III-ryhmä jää pois. Näillä sivuilla noudatamme kuitenkin suomalaisten oppikirjojen jakoa kolmeen säännölliseen ryhmään.)

Edellämainitun säännön perusteella saamme seuraavat yhdistetyn perfektin muodot:

j'ai voyagé j'ai choisi j'ai entendu
tu as voyagé tu as choisi tu as entendu
il a voyagé il a choisi il a entendu
elle a voyagé elle a choisi elle a entendu
nous avons voyagé nous avons choisi nous avons entendu
vous avez voyagé vous avez choisi vous avez entendu
ils ont voyagé ils ont choisi ils ont entendu
elles ont voyagé elles ont choisi elles ont entendu

Passé composé -muoto voidaan tilanteesta riippuen suomentaa perfektillä tai imperfektillä: 'Olen matkustanut' tai 'Matkustin'.

Kieltosanat tulevat passé composé -muodossa apuverbin ympärille. Esimerkiksi:

je n'ai pas voyagé      nous n'avons pas voyagé
tu n'as pas voyagé      vous n'avez pas voyagé.
il n'a pas voyagé      ils n'ont pas voyagé
elle n'a pas voyagé      elles n'ont pas voyagé

Passé composé muodostetaan être-apuverbillä, jos kyseessä on liikettä ilmaiseva verbi, joka osoittaa myös liikkeen suunnan.
Tällaisia verbejä ovat mm. 'tulla' venir, 'mennä' aller, 'lähteä' partir, 'saapua' arriver, 'nousta' monter, 'laskeutua' descendre, 'astua sisään' entrer, 'mennä ulos' sortir. Kaikkien refleksiiviverbien (esim. se réveiller 'herätä') apuverbinä on myös être-verbi.

Lisäksi on vielä neljän verbin ryhmä, joka tarvitsee être-apuverbiä:   'syntyä'
naître (Je suis né en automne.), 'kuolla' mourir (Il est mort en 1888.), 'tulla joksikin' devenir sekä 'jäädä, pysyä' rester.

Periaatteessa yhdistetty perfekti eli passé composé muodostetaan être-apuverbin kanssa samoin kuin avoir-apuverbin kanssakin: siis apuverbin preesensistä  ja pääverbin partisiipin perfektistä. (Muista kuitenkin partisiippimuodon taipuminen!)

Esimerkiksi:

je suis entré(e)    nous sommes entré(e)s
tu es entré(e)    vous êtes entré(e)(s)
il est entré    ils sont entrés
elle est entrée    elles sont entrées

Taivutuskaaviosta näet, miten partisiipin perfekti taipuu adjektiivin tavoin, suvussa ja luvussa, lauseen subjektin eli tekijän mukaan.

Harjoitukset 1 2 3 4 5