Numeerinen matematiikka MAA12 ja Java-ohjelmointi
Jussi Kytömäki

1. Likiarvoilla laskeminen
2. Virheen arviointi
3. Iterointi
4. Yhtälön ratkaiseminen numeerisesti
5. Polynomien jakoalgoritmit: jakokulma ja synteettiseen sijoitukseen perustuva algoritmi
6. Muutosnopeus: numeerinen derivointi
7. Pinta-ala: numeerinen integrointi
8. Lukujonon raja-arvo
9. Approksimointi: funktion korvaaminen sarjakehitelmällä tai muulla polynomilla

10. Funktion kuvaajia: polynomi- ja eksponenttifunktio

Wikipedia numeerisista menetelmistä

Java-ohjelmointi: Java-appletteja numeerisen matematiikan tehtävien ratkaisemiseen


Paluu