Java-tehtäviä numeeriseen matematiikkaan
Jussi Kytömäki

1. Java-ohjelmoinnin oppaita

2. Muuttujat ja lausekkeet
Kommentti: Math-luokassa ovat matemaattisten perusfunktioiden arvojen laskemiseen tarvittavat metodit.

3. Ohjausrakenteet, hiiri ja piirtoalusta

4. Oppimisaihioita vapaasti jatkokehitettäviä applettejaPaluu