3: Geometria
Yhtenevyys

Tasokuviot ovat yhteneviä, jos niiden muoto ja koko ovat täsmälleen samoja. Tällöin yhtenevien kuvioiden kaikki vastinosat (kulmat, sivut) ovat yhtä suuria.

Kolmiot ovat yhteneviä, jos niistä voidaan osoittaa kolme yhtä suurta vastinosaa, joista ainakin yksi on sivu.

Kolmioiden yhtenevyyslauseet

- Sivu-Sivu-Sivu -lause (SSS)


Kolmion kaikki sivut ovat yhtä pitkät kuin vastinsivut toisessa kolmiossa.

- Sivu-Kulma-Sivu -lause (SKS)


Kolmion kaksi sivua ja niiden välinen kulma ovat yhtä suuret kuin toisessa kolmiossa.

- Kulma-Sivu-Kulma -lause (KSK)


Kolmion kaksi kulmaa ja niiden välinen sivu ovat yhtä suuret kuin toisessa kolmiossa.

- Kulma-Kulma-Sivu -lause (KKS)


Kolmion kaksi kulmaa ja toisen kulman vastainen sivut ovat yhtä suuret kuin toisessa kolmiossa.

- Sivu-Sivu-Kulma -lause (SSK)


Kaksi sivua ja toisen sivun vastainen kulma ovat yhtä suuret kuin toisessa kolmiossa. Tämä lause edellyttää, että toisten yhtä suurien sivujen vastaiset kulmat ovat samanlaatuiset eli joko teräviä, suoria tai tylppiä.

PITKÄ MATEMATIIKKA
Kurssin etusivu
Peruskäsitteitä
Kolmio
Sinilause
Kosinilause
Nelikulmio
Monikulmio
Ympyrä
Yhtenevyys
Esimerkit
Tehtävät
Yhdenmuotoisuus
Särmiö, lieriö, kartio
Pallo
Todistustehtäviä
Harjoituskoe
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet