6: Todennäköisyys ja tilastot
Tehtävät

Tehtävä 1    Funktio $ \mathsf{f}$ on määritelty seuraavasti.

$\displaystyle \mathsf{ f(\underline{\underline{x}})= \left\{
\begin{array}{ll}...
...f{0} & \textsf{kun } \mathsf{\vert\underline{x}\vert > a}
\end{array}\right.
}
$

Millä vakion $ \mathsf{a}$ arvoilla $ \mathsf{f}$ voi olla satunnaismuuttujan $ \mathsf{\underline{x}}$tiheysfunktio?
Tehtävä 2    Satunnaismuuttujan $ \mathsf{\underline{x}}$ tiheysfunktio on

$\displaystyle \mathsf{ f(\underline{\underline{x}})= \left\{
\begin{array}{ll}...
...\
\mathsf{0} & \textsf{kun } \mathsf{\underline{x} > 4}
\end{array}\right.
}
$

Määritä vastaava kertymäfunktio $ \mathsf{F(\underline{x})}$ ja laske sen avulla todennäköisyys $ \mathsf{P(\underline{x}\leq 1)}$.
PITKÄ MATEMATIIKKA
Kurssin etusivu
Tilastolliset jakaumat
Jakauman tunnusluvut
Todennäköisyyden käsite
Kombinaatio-oppia
Kertolaskusääntö
Komplementtitapaus
Yhteenlaskusääntö
Toistokoe
Diskreetti jakauma
Jatkuva jakauma
Esimerkit
Tehtävät
Normaalijakauma
Soveltavat tehtävät
Harjoituskoe
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet