6: Todennäköisyys ja tilastot
Tehtävät

Tehtävä 1    Määritä taulukon avulla todennäköisyys $ \mathsf{P(-1.5 \leq \underline{x} \leq 1.0)}$, kun satunnaismuuttuja $ \mathsf{\underline{x}}$ noudattaa normeerattua normaalijakaumaa.
Tehtävä 2    Mikä on vakion $ \mathsf{a}$ arvo, kun normeerattua normaalijakaumaa noudattavalle satunnaismuutujalle $ \mathsf{\underline{x}}$ pätee $ \mathsf{P(\underline{x}\geq a)=0.0436}$?
Tehtävä 3    Eläinpopulaatiossa yksilön paino on normaalisti jakautunut siten, että keskimääräinen massa on 2.2 kg ja keskihajonta on 0.6 kg. Millä todennäköisyydellä satunnaisesti populaatiosta valitun eläimen paino on alle 1.8 kg?
PITKÄ MATEMATIIKKA
Kurssin etusivu
Tilastolliset jakaumat
Jakauman tunnusluvut
Todennäköisyyden käsite
Kombinaatio-oppia
Kertolaskusääntö
Komplementtitapaus
Yhteenlaskusääntö
Toistokoe
Diskreetti jakauma
Jatkuva jakauma
Normaalijakauma
Esimerkit
Tehtävät
Soveltavat tehtävät
Harjoituskoe
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet