Teknologia ja yhteiskunta Etälukio
Teknologia ja yhteiskunta ja niiden kehittyminen ovat sidoksissa toisiinsa. Yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat teknologian kehityksen suuntaan. Myös teknologian kehittymisellä on vaikutusta yhteiskunnan toimintaan. Näitä kahta ei voi erottaa toisistaan, varsinkaan kun teknologialla ei tarkoiteta vain tieto- ja viestintäteknologiaa, ns. huipputeknologiaa (high tech), vaan rakennettua ympäristöä yleensäkin. Termi teknologia koostuu kreikankieleen pohjautuvista sanoista techne (taito) ja logos (tieto, ajattelu). Teknologiaan kuuluu siis sekä taitoa että ajattelua ja tietoa. Teknologia esiintyy ympärillämme ihmisen tarpeisiinsa kehittämänä ja rakentamana maailmana.

Teknologia on merkittävä osa kulttuuriamme. Kulttuuria voidaan pitää sukupolvelta toiselle välitettävänä ja muuttuvana ihmisen toiminnan ilmenemismuotona ja se sisältää myös teknologian; asumukset, välineet kommunikoida ja liikkua, vaatetuksen jne. (National Geographic, 1999; Pytlik ym, 1985) Teknologia ei siis ole meistä irrallista ja etäistä, vaan luonnollinen osa jokapäiväisiä yksilöllisiä ja sosiaalisia toimintojamme ja pyrkimyksiämme. Teknologia on vaikuttanut yksittäisen ihmisen ja yhteiskunnallisen elämän muotoutumiseen ratkaisevalla tavalla ohjaten voimakkaasti tapojamme ja tottumuksiamme; emme käytännöllisesti katsottuna tule toimeen ilman jo “arkiympäristöksemme“ muodostunutta teknistä todellisuutta.

Seuraava sivu
Etusivu
Teknologia arkipäivässä
Teknologian riskit ja hyödyt
Teknologian kehityshistoria
Nykyaika ja tulevaisuuden haasteet
Lähteitä
Tekijät
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet