Teknologia ja yhteiskunta Etälukio

Teknologia arkipäivässä

Pohdi, mihin päivittäin tarvitset teknologiaa?

Vihje

Teknologia on siis koko se maailma, "teknosfääri", jonka olemme luoneet tarpeitamme ja pyrkimyksiämme vastaavaksi. Teknologian oleellinen ja erottamaton rooli yksittäisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnan kehittymisessä on usein niin itsestään selvä, että emme tule sitä useinkaan edes ajatelleeksi. (Hacker & Barden, 1988; Dugger & Yung, 1995). Teknologian avulla olemme sopeutuneet ympäristöömme. Teknologia on erityisesti Pohjoismaissa selviytymiskeino, sillä luonnonympäristömme asettaa rajoituksia mm. kylmyyden sekä lumen ja jään vuoksi. Näiden tekijöiden aiheuttamia rajoituksia pyrimme joko lieventämään tai kokonaan poistamaan teknologian avulla.

Miten kylmyydeltä voidaan suojata
a) itseämme b) elinympäristöämme?

Vaikkakin rakennetussa ympäristössämme on myös ihmisen kehittämiä (synteettisiä) aineita, kuten nylon ja monet lääkkeet, suurimmassa osassa teknologiasta juuret juontavat luonnon 'antimien' jalostamiseen ja hyödyntämiseen. Esimerkiksi lentokoneet, autot, laivat ym. ovat aikaisemmin olleet maaperässä raaka-aineina, mineraaleina, öljynä jne. Ihmisen jalostamina ja rakennusmateriaaleiksi tuottamina niistä on tullut kulkuvälineitä. Rakennamme taloja mm. puusta, kivestä, savesta (tiilet), lasista, metalleista, muoveista, jne. ja nämäkin kaikki rakennusainekset tavalla tai toisella ovat luonnon antimia.

Kun ihminen kehittää teknologiaa, sen vaikutukset eivät ole pelkästään myönteisiä ja hyviä. Luonnon saastuminen ja muutkin teknologian aiheuttamat haittavaikutukset ovat meille tuttuja asioita. Usein teknologia on tässä suhteessa vähintäänkin kaksijakoista: Esimerkiksi teknologia voi saastuttaa vettä, mutta myös puhdistaa sitä. Toisaalta teknologian avulla voidaan tuottaa juomakelpoista vettä suolaisesta merivedestä.

Entäpä puukko? Sitä voi käyttää sekä hyvään, että pahaan. Autoilla voidaan siirtyä nopeasti ja helposti paikasta toiseen. Lisääntynyt autojen määrä lisää onnettomuusriskejä ja melusaastetta sekä polttoaineiden pakokaasupäästöt lisäävät epämetallioksidipäästöjä, jotka omalta osaltaan heikentävät ilman laatua. Vastaavia esimerkkejä teknologian kehittämis-, hyödyntämis- ja käyttötarkoituksista löytyy ympäriltämme runsaasti. Nämä ovat asioita, joita usein ohjaavat yksilön ja yhteiskunnan arvovalinnat. Joskus teknologian kehittäminen aiheuttaa jopa täysin ennalta arvaamattomia vaikutuksia ja ongelmia, joita sitten yritetään ratkaista kehittämällä uutta tai korvaavaa teknologiaa (Tenner, 1997).

Mitä edellä mainitun kaltaisia esimerkkejä tunnet?
Miten määrittelisit hyvän ja huonon teknologian?
Edellinen sivu Seuraava sivu
Etusivu
Teknologia arkipäivässä
Teknologian riskit ja hyödyt
Teknologian kehityshistoria
Nykyaika ja tulevaisuuden haasteet
Lähteitä
Tekijät
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet