Teknologia ja yhteiskunta Etälukio

Nykyaika ja tulevaisuuden haasteet

Nykyajan huipputeknologia on vain eräänlainen jatkumo siinä ihmiskunnan kehityksen kaaressa, joka alkoi jo miljoonia vuosia sitten. Se ei siis ole irrallaan historiallisesta kontekstista, vaan on olennainen osa ihmiskunnan kehitystä tähän päivään saakka. Jopa tapamme määritellä erilaisia historiallisia kausia perustuu kulloisenakin aikakautena käytettyihin teknologioihin; kivikausi, rautakausi, pronssikausi. Nykyteknologia on eräänlainen tämänhetkinen huipentuma ja se tulee omalta osaltaan jäämään kehityksen jalkoihin tulevaisuudessa muodostuen osaksi sinänsä arvokasta teknologista perintöämme. Aika, jota elämme tulee todennäköisesti myös saamaan nimensä historiaan erityispiirteidensä mukaisesti. Toisaalta maailmassa on nykyisinkin meneillään erilaisia teknologisia kehityskausia alkaen joistakin vielä kivikauden elämää elävistä alkuperäisheimoista. Tämä antaakin teknologian ja yhteiskunnan kehittymisen tarkasteluun mielenkiintoisen näkökulman.

Mikä voisi olla nykyaikakauden nimi?

Teknologinen kehitys ja siihen liittyvän tietotaidon sukupolvelta toiselle siirtäminen ovat olleet kautta aikojen sidoksissa toisiinsa. Nykyisen huiman teknologisen kehityksen aikana tulisi myös pitää huolta siitä, että tarvittavat alan tiedot ja taidot, eettisiä ja moraalisia kysymyksiä unohtamatta, olisivat mahdollisimman laaja-alaisesti tulevien sukupolvien hallinnassa. Tämä olisi tärkeää niin yleissivistyksen, kuin huipputekniikkaa hyödyntävien ja edelleen kehittävien teollisuudenalojen kilpailukyvynkin kannalta. Innovatiiviseen, luovaan ja avoimeen sekä ennakkoluulottomaan teknologiseen ongelmanratkaisuun totuttautuneen työvoimapotentiaalin kasvattamisella on maamme kilpailukykyä ylläpitäville teknologiayrityksille yhteiskunnallisestikin erittäin suuri merkitys.

Teknologialla on oleellinen merkitys myös yhteiskunnan hyvinvoinnin ja työllisyyden kannalta. Teknologinen luovuus ja ongelmanratkaisu yhdessä tuotesuunnittelun kanssa ovat luomassa uusia innovaatioita ja uutta teollisuutta. Tärkeää olisi oppia suhtautumaan teknologiaan kyseenalaistaen sen toimintaa ja ajattelemaan teknologisista tuotteista; "voisiko olla toisin?" tai "mikä merkitys tälläkin tuotteella on yksilölle, yhteiskunnalle ja luonnolle?"

Kekseliäisyys, innovatiivisuus ja ongelmanratkaisu kuuluvat teknologian perusolemukseen. Usein tämä tarkoittaa olemassa olevan kyseenalaistamista ja toimintaa, joka johtaa muutokseen ja kehitykseen. Adams (1995, 99) kirjoittaa asiasta seuraavasti:

"Tuntemani menestyneet keksijät tunnistavat ongelmia erittäin helposti. He havaitsevat elämän pieniä puutteita tai vaikeuksia, joihin heidän tuntemaansa teknologiaa voi soveltaa."

Onko tieteellinen ja teknologinen kehitys sitten loppujen lopuksi olleet hyvä asia ja onko ihminen tullut aikojen saatossa pohjimmiltaan onnellisemmaksi? Esimerkiksi lääketieteen ja siihen liittyvän teknologian huima kehitys on tuomassa ihmisille aivan uudenlaisia arvokysymyksiä ratkaistavaksi. Myös kehittynyt tietotekniikka ja sen mukanaan tuomat nykyiset vaikutukset sekä tulevaisuuden visiot ovat jo synnyttäneet pohdintaa sosiaalisista ja ihmisen elämänrytmiin liittyvistä kysymyksistä (kts Swerdlow, 1995; Stoll, 1995). Kasvatuksella on merkittävä rooli tärkeinä pitämiemme arvojen välittäjänä ja se on avainasemassa myös teknologiaan liittyvien arvokysymysten suhteen. Teknologiaan ja sen kehittymiseen liittyvistä arvoista pitäisi voida keskustella rationaalisesti ilman tietämättömyyden usein aiheuttamaa liiallista tunnepitoisuutta.

Joitakin lisäpohdinnan aiheita ja kysymyksiä:

  • Yhteiskunnallisilla ja taloudellisilla tekijöillä on ollut oma merkittävä roolinsa tieteellisen ja teknologisen kehityksen edistäjinä. Miksi juuri me olemme saavuttaneet nykyisen tason, kun taas sadat miljoonat ihmiset maailmassa elävät eräässä mielessä "Low-Tech" tai "Medium-Tech"-vaihetta?

  • Teknologian kehityshistoriassa merkittävään asemaan nousevat luovasti ja rohkeasti ajatelleet keksijät. Onko suomalainen yhteiskunta ilmapiiriltään sellainen, että se kannustaa luovaan ja innovatiiviseen ajatteluun ja rakentavaan kriittisyyteen? Mitä suomalaisia keksijöitä tiedät ja miten he ovat vaikuttaneet teknologiseen kehitykseen?

  • Kestävä kehitys elinympäristön säilymisen näkökulmasta on nykyisin paljon esille nouseva kysymys. Mikä on teknologian rooli tässä suhteessa?

  • Onko teknologia arvovapaata?

  • Mitä eri oppiaineiden tietoja voisit tarvita keksiessäsi teknisiä ratkaisuja erilaisiin ongelmiin?

  • Miten eri oppiaineet liittyvät teknologiaan ja yhteiskuntaan? (esim. mitä teknologiaa musiikissa on, miten taas musiikki vaikuttaa yhteiskuntaan; miten voisit yhdistää eri oppiaineita teknologian avulla esim. liikunta, ATK, matematiikka?)

Edellinen sivu Seuraava sivu
Etusivu
Teknologia arkipäivässä
Teknologian riskit ja hyödyt
Teknologian kehityshistoria
Nykyaika ja tulevaisuuden haasteet
Lähteitä
Tekijät
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet