Teknologia ja yhteiskunta Etälukio

Teknologian kehityshistoria

Mieti, miten on ollut mahdollista rakentaa Egyptin pyramidit ja taideteokset. Mitä teknologiaa käytettäisiin nykyään? Ratkaisuvinkkejä voi hakea osoitteesta http://koti.mbnet.fi/jukaukor/lapimurto.html tai netistä hakusanalla Egyptin pyramidien rakentaminen.

Tässä luvussa tarkastellaan ihmiskunnan teknologisen kehityksen historiaa alkaen varhaisimpien ihmisten kehittämästä teknologiasta. Vaikka historiallinen katsaus onkin lyhyt ja kovin ylimalkainen, sen tarkoituksena on esittää, kuinka maailmamme on oleellisesti muotoutunut teknologisen kehityksen myötä ja on edelleenkin riippuvainen sen kehityksen kaaresta. Luvussa korostetaan myös sitä, että teknologia ei ole tullut osaksi elämäämme vasta viime aikoina, vaan sitä on esiintynyt jo paljon ennen ns. teollista vallankumousta.

Jo ihmiskunnan alkuvaiheissa keksittiin monia teknologisia innovaatioita, joiden tarkoituksena oli pääasiassa hengissä selviämisen turvaaminen. Teknologiaa voidaankin pitää ihmisen eloonjäämispyrkimysten välittömänä ilmauksena ja sen kehittymiseen vaikuttavat yleiset käsitykset maailmankuvasta, ihmisestä ja elämästä. (mm. Adams, 1995)
Edellinen sivu Seuraava sivu
Etusivu
Teknologia arkipäivässä
Teknologian riskit ja hyödyt
Teknologian kehityshistoria
Työkalut
Ruoka ja asuminen
Maatalous
Yhteiskunnan kehitys
Merkittäviä keksintöjä
Teollisuuden kehitys Suomessa
Energian tuotanto
Lääketeollisuus
Nykyaika ja tulevaisuuden haasteet
Lähteitä
Tekijät
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet