Teknologia ja yhteiskunta Etälukio

Teknologian riskit ja hyödyt

Pohdi, mitä riskitekijöitä teknologia on tuonut esimerkiksi a) liikkumiseen b) ruuanlaittoon.

Vihje

Gilbertin (1994) mukaan demokraattisessa yhteiskunnassa kansalaisten tulisi ymmärtää teknologian vaikutuksia ja sen kehittymisen ja yhteiskunnallisten muutosten suhteita. Ei ole demokratiankaan kannalta hyvä, jos suurin osa ihmisistä "alistuu" teknologiaa ymmärtävien asiantuntijoiden varaan.

Teknologinen osaaminen on kautta aikojen siirtynyt sukupolvelta toiselle ja samalla kehittynyt. Teknologian järjestelmällinen opetus alkoi teollisen kehittymisen kiihtymisen myötä. Tarkoituksena opetuksessa on ollut enemmän tai vähemmän yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin vastaaminen. Ihmisten pitäisi myös pystyä viihtymään rakentamassaan ympäristössä ja ymmärtämisen voidaan katsoa lisäävän viihtyisyyttä. On vahingollista, jos ihmisillä on selviytymisvaikeuksia yhä kiihtyvällä vauhdilla kehittyvässä teknologisessa ympäristössämme.

Mieti keinoja, jolla ihminen on teknologian avulla parantanut viihtyisyyttään.
Voidaanko viihtyisyyttä parantaa ilman teknologiaa? Mieti miten.

Teknologiaa voidaan pitää myös taiteena, joka ilmentää yhteiskunnassa kulloinkin vallalla olevaa kulttuuria. Parhaimmillaan teknologiassa on oleellista toimivuus ja esteettinen sopivuus siihen ympäristöön, jossa se esiintyy. Toiminnallisessa mielessä laadukas tuote yleensä miellyttää myös esteettisesti. Teknologia ympärillämme on myös (sen tulisi olla!) osa viihtyvyyttä. Entisajan taiteiden harjoittaminen oli mahdollista käyttämällä orjia jokapäiväisten raskaidenkin askareiden suorittamiseen. Myöhemmin mahdollisuudet kulttuuriin ja taiteisiin on luotu ihmisen perustarpeet tyydyttävän teknologian avulla. Kehittyneen teknologian kautta on tullut varallisuutta ja aikaa harrastuksille ja muille toissijaisille elämän tarpeille. Tämä ei aliarvioi kulttuurin ja taiteiden merkitystä teknologian rinnalla, mutta nostaa esille seikan, että ihmisellä pitänee kuitenkin olla mm. asumukset, vaatetus, ruoka ja sen valmistamiseen liittyvä teknologia valmiina, ennen kuin voidaan keskittyä esim. oopperataiteen pariin (jossa myös käytetään huomattavaa määrää teknologiaa). Teknologiaa on vaikea 'paeta', sillä yksinkertaisesti emme voi välttyä kohtaamasta sitä elämässämme.

Toisaalta olemme tulleet ympäristömme kera monin tavoin alttiiksi teknologian mukanaan tuomille haittavaikutuksille; esimerkiksi liikenteen ja teollisuuden ympäristöä saastuttavat päästöt. Myöskään tietotekniikan kehittyminen ei ole ollut ongelmatonta; kun tietokoneet (työkalut) ovat tulleet yhä tehokkaammaksi, (meistä riippumattomat) toimintojen häiriöt ovat usein tuhoisia niistä riippuvaisiksi kasvaneille organisaatioille. Usein kuitenkin juuri edelleen kehittyvässä teknologiassa piilee ratkaisu teknologian mukanaan tuomiin ongelmiin.

Yhteiskuntamme on niin teknologian läpeensä kyllästämä, että emme aina tule edes ajatelleeksi sen merkitystä (Sähkökatkoksen aikana kylläkin!). Tieteellinen ja teknologinen kehitys ovat kuitenkin jo niin nopeita, että lähes päivittäin riittää asioiden tiimoilta ihmeteltävää ja keskusteltavaa; hiukkastutkimuksessa on tehty merkittäviä läpimurtoja, avaruuden tutkimisessa käytetyn tekniikan edistyminen on avannut meille maapalloa ympäröivää maailmankaikkeutta aivan uudella tavalla, tietokoneiden huima kehittyminen antaa kodeissakin käytettäville koneille ennenkuulumattomia mahdollisuuksia, langaton viestintä kuvan- ja tiedonsiirtomahdollisuuksineen on pienentämässä välimatkoja entisestään. Monet asiat, mistä science fiction -kirjailijat kirjoittivat kymmeniä vuosia sitten, ovat muuttuneet todeksi. Tulevaisuuden visiot fuusioreaktorin kehittämishankkeiden ohella ovat luomassa maailmastamme aina vain enemmän tieteestä ja teknologiasta riippuvaisia.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Etusivu
Teknologia arkipäivässä
Teknologian riskit ja hyödyt
Teknologian kehityshistoria
Nykyaika ja tulevaisuuden haasteet
Lähteitä
Tekijät
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet