1: Uskonnon luonne ja merkitys

USKONNON ULOTTUVUUDET

Koska uskonnon määritteleminen on vaikeaa, puhutaankin mieluummin eri näkökulmista tai ulottuvuuksista, joista uskontoja voidaan tarkkailla.

 

1. Tiedollinen eli kognitiivinen ulottuvuus tarkoittaa uskontoon liittyviä opillisia ja eettisiä käsityksiä, joiden lähteenä on pyhä kirja tai suullinen perinne. Ihminen tietää ainakin pääpiirteet oman uskontonsa opista ja elämäntavasta.

 Koraani

Koraani

 

2. Tunteen eli affektiivinen ulottuvuus on tärkeä kaikissa uskonnoissa. Ihminen kokee yhteyttä jumaluuteen, on ainakin jossain määrin riippuvainen siitä ja kokee elämyksiä ja turvallisuuden tunnetta.

Madonna ja Jeesus espanjalaisessa kirkossa

Madonna ja Jeesus espanjalaisessa katolilaisessa kirkossa

 
3 . Toiminnallinen eli konatiivinen näkökulma kuvaa sitä käyttäytymistä ja toimintaa jolla ihminen palvelee jumalaa, esim. rukous ja uhraamiset. Pyhä mies uhraa Shivalle Gangesin rannalla

Pyhä mies uhraa Shivalle Gangesin rannalla.

 

4. Yhteisöllinen eli sosiaalinen ulottuvuus ilmenee kokoontumisina yhteisiin tilaisuuksiin, uskonto luo yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja voi olla koko yhteisöä tai kansaa yhdistävä side, esim. pukeutuminen, ruokasäännökset ja seksuaalinormit. Kuva: Hunnutettu nainen Kairossa

 

Hunnutettuja naisia Kairossa

 

5 . Kulttuuritaso tarkoittaa sitä että uskonto vaikuttaa ympäröivään kulttuuriin joka puolestaan myös muokkaa uskontoa. Kulttuuritaso näkyy esim. taiteessa ja arkkitehtuurissa.
Kuva: Intialainen juliste
Hindulainen juliste
Kuuntele Kuuntele nauhalta näytteitä uskonnon eri ulottuvuuksista (383KB .MP3)
 

takaisinseuraava

USKONTO
1. Uskonnon luonne ja merkitys
Uskonnon määrittely
Mitä on uskonto?
Uskonto ja ideologia
Mitä on pyhä?
Uskonto vai magia?
Jumalakäsitykset
Uskonnon ulottuvuudet
Tehtäviä
Uskonnon tutkiminen
Uskonto yksilön elämässä
Uskonto yhteisössä
Raamattu pyhänä kirjallisuutena
Raamatun sisältö
Raamatun tutkimus ja tulkinta
Raamatun vaikutus kulttuuriin ja maailmankuvaan
Uskonnon yo-tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtšlukio KäyttöehdotOhjeet