3: Ihmisen elämä ja etiikka
Etälukio

MITÄ ON ETIIKKA?

Miksi ihmisen pitäisi toimia moraalisesti?

Kuuntele Kuuntele nauhalta nuorten ajatuksia. (1305KB, .MP3)
 
ETIIKAN KESKEISET KÄSITTEET
ETIIKKA (kreik. ethos = tapa) = tiede, joka tutkii moraalia, hyvää ja pahaa, oikeaa ja väärää
 

MORAALI (lat. mores = tavat) = yksilön käytännön elämän tilanteissa tekemiä valintoja

 • epämoraalinen, paheksuttavaa, vältettävää
 • ei-moraalinen, neutraali asia, joka ei kuulu moraalin piiriin
 • moralismi, sääntöjen noudattaminen, huoli toisten moraalittomuudesta

Huom! Arkipuheessa käsitteitä etiikka ja moraali käytetään pitkälti synonyymeina. Etiikka on kuitenkin laaja-alaisempi; se on tiede, joka tutkii moraalia, joka taas on ihmisten käsityksiä hyvästä ja pahasta.

MORAALIAGENTTI = toimija, joka tekee moraalisesti oikean tai väärän teon


Pohdi, onko moraaliagentti aina ihminen vai voisiko se olla myös eläin eli onko eläimillä moraalia.

 

TEKO ON MORAALINEN, JOS
tekijällä (moraaliagentilla) on kyky ja mahdollisuus harkintaan eri vaihtoehtojen välillä, eikä hän ole pakkotilanteessa.

 

 

Olemmeko vapaita?

 
ARVO = asia, joka on tavoiteltava, hyvä, arvokas
 1. itseisarvo = itsessään tavoiteltava perusarvo, esim. totuus, hyvyys, kauneus, onni, vapaus
 2. välinearvo = asia, joka on arvokas, jonkun muun asian saavuttamiseksi, esim. raha


  Vahvat arvot
  • ruoka
  • terveys
  • fyysinen turvallisuus

  MIETI, miksi edellä mainittuja arvoja voidaan kutsua vahvoiksi arvoiksi.

   

  Korkeat arvot

  • kauneus
  • hyvyys
  • rakkaus
  POHDI miksi yllä mainittuja voidaan kutsua korkeiksi arvoiksi?
   
Kuuntele Miten ihminen omaksuu arvoja?
Kuuntele nauhalta nuorten ajatuksia. (872KB, .MP3)
 

NORMI = käsky, määräys, sääntö ”pitää”, ”ei saa”

Normi sisältää arvon, se kiteyttää hyvänä pidetyn asian. Esimerkiksi normi "älä varasta" pitää sisällään arvot rehellisyydestä ja toisen omaisuuden kunnioittamisesta. Tunnettu normikokoelma on esimerkiksi Kymmenen käskyä.

NORMIAUKTORITEETTI = normin antaja, joka sanoo, miksi pitää, miksi ei saa, esim. Jumala, järki, luonnonlait, tunteet, yhteiskunta, lainsäädäntö
Kuuntele Mitä mieltä olet harmaasta taloudesta?
Kuuntele nauhalta nuorten ajatuksia. (1167KB, .MP3)
 
OTA KANTAA:
Voiko mielestäsi puhua ”miesten moraalista” tai ”naisten moraalista”? Jos voi, niin mitä eroa niissä voisi olla? Ovatko naisten arvot jossain suhteessa erilaisia tai eri tavalla painottuneita kuin miesten?


TEHTÄVIÄ:

1. Pohdi
a) mitä arvoja pidät elämässäsi tärkeimpinä
b) onko arvoissasi tapahtunut muutoksia elämäsi jossakin vaiheessa
c) mihin omaksumasi arvot perustuvat.

2. Onko tekemättä jättäminen moraalisesti väärin? Perustele kantasi.
3. Seuraa lehdistöstä tämän hetken polttavia eettisiä ongelmia. Mitä arvoristiriitoja voit löytää niiden taustalta?
4. Erilaisten ihmiskäsitysten (esim. humanistinen, marxilainen, kristillinen, materialistinen jne.) tuntemus on tärkeää. Mieti, miten ihmisen näkeminen joko 
– jatkuvasti kehittyvänä omien mahdollisuuksiensa toteuttajana
– yhteiskuntarakenteen muokkaamana olentona
– jumalan luomana tai 
– pelkästään aineellisena, kuollessaan lopullisesti häviävänä olentona 
vaikuttaa hänen eettisiin ratkaisuihinsa ja niihin odotuksiin, joita hänelle asetetaan. 

Mieti myös, onko ihminen eettisissä ratkaisuissaan vastuullinen vain itselleen vai myös yhteiskunnalle, Jumalalle jne.

takaisinseuraava

USKONTO
3. Ihmisen elämä ja etiikka
Mihin kristitty uskoo?
Mitä on etiikka?
Etiikan keskeiset käsitteet
Etiikan luokitteluja
Oikea teko?
Onko etiikka suhteellista?
Kristillinen etiikka
Yksilöeettisiä kysymyksiä
Yhteisöeettisiä kysymyksiä
Uskonnon yo-tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtšlukio KäyttöehdotOhjeet