5: Mihin suomalainen uskoo?
Etälukio
MITÄ 5.KURSSISSA OPISKELLAAN?

"Mihin suomalainen uskoo" -kurssissa näkökulma on Suomi ja Suomen uskonnollinen kenttä. Keskeisellä sijalla on kristinuskon historia ja evankelisluterilaisen kirkon nykypäivä mutta myös koko muu uskonnollinen kirjo ja kulttuuri.

Suomen asema itäisen ja läntisen kulttuurin rajalla on monella tavalla rikastanut myös uskonnollista elämää.

Kirkkopäivät Turussa 2007
Kirkkopäivät Turussa 2007

 

Suomi ei ole missään vaiheessa ollut eristynyt "takapajula", vaan vilkkaat yhteydet itään ja länteen ovat tuoneet Suomeen varsin nopeasti sekä eurooppalaiset että venäläiset uskonnolliset virtaukset. Seuraavassa on "pähkinänkuoressa" rinnakkain kirkon historian valtavirrat sekä niiden näkyminen Suomessa.

 

Yleinen kirkkohistoria

 

Suomen kirkkohistoria

Kristinusko leviää Rooman valtakunnassa

30-300

 

Luostarit ja lähetyskeskukset Euroopan kristillistäjinä

300-900

Ensimmäiset kristilliset vaikutteet 800-luvulla

Ristiretket, kilpailevaa lähetystyötä kristikunnan itäiseltä ja läntiseltä puolelta

1000-1200

3 ristiretkeä Ruotsista Suomeen

Paavinvallan rappeutuminen

1300-1400

Katolisen keskiajan kukoistus

Uskonpuhdistus, Luther ym.

1500

Uskonpuhdistus, Agricola ym.

Puhdasoppisuus

1600

Puhdasoppisuus

Valistus ja pietismi

1700

Hyödyn aika ja varhaisempi herännäisyys

Teollistumisen ja uusien aatteiden vuosisata

1800

Suurten herätysliikkeiden synty

Maallistuminen ja moniarvoisuus

1900

Maallistuminen ja moniarvoisuus

2000-luvun haasteita mm. uskontojen dialogi, ekumenia, synkretismi, fundamentalismi

UE5-kurssin opetussuunnitelma

Etäopiskelukurssin UE5 tueksi on tehty TV-ohjelma:

  • Etälukio: uskonto "Kristinusko Suomessa".

TILASTO: Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät vuoden 2003 lopussa:

Suomen ev.-lut. kirkko  

4 395 693
(84,2 % väestöstä)

Suomen ortodoksinen kirkko   57 044 (1,1 % väestöstä)
Jehovan todistajat   19 195
Suomen Vapaakirkko   13 443
Katolinen kirkko Suomessa   7 897
Suomen adventtikirkot (suomenk. ja ruotsink.)   4 099
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko   3 317
Islamilaisseurakunnat   2 603
Suomen baptistiyhdyskunnat (suomenk. ja ruotsink.)   2 595
Suomen metodistikirkot (suomenk. ja ruotsink.)   1 244
Juutalaisseurakunnat   1 189
Ruotsinmaalainen Olaus Petrin ev.-lut. srk   1 120
Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen srk (Moskovan patriarkaatti)   1 038
Vapaa ev.-lut. seurakuntaliitto   560
Suomen Baha´i yhdyskunta   449
Pokrovan seurakunta (Moskovan patriarkaatti)   345
Suomen tunnustuksellinen luterilainen kirkko   309
Luterilainen Sanan Yhdyskunta   170
Suomen vapaa katolinen kirkko   140
Suomen Anglikaaninen kirkko   99
Suomen Kristiyhteisö   75
Krishna-Liike, Iskcon Suomessa   64
Buddhalaiset seurakunnat   39
Jumalan seurakunta   30
Suomen Uusapostolinen kirkko   28
Spaso Preobrazenskaja   26
Totuuden Ystävät   alle kymmenen jäsentä
Kristillisten Tekojen Kirkko   alle kymmenen jäsentä
Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomat   706 913 (13,5 % väestöstä)


Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien lukuun sisältyvät myös rekisteröimättömiin uskontokuntiin (esimerkiksi helluntaiseurakunnat) kuuluvat henkilöt.

Muslimeja arvioidaan Suomessa olevan noin 20 000 henkeä, mutta heistä harva on liittynyt islamilaisiin seurakuntiin. Helluntaiseurakunnat toimivat rekisteröityinä yhdistyksinä. Vuonna 2002 perustettuun ja rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan Suomen helluntaikirkko on liittynyt harva helluntaiseurakunta. Helluntailaisia on Suomessa noin 50 000 henkeä.

takaisinseuraava

USKONTO
5. Mihin suomalainen uskoo?
Mitä kurssissa opiskellaan?
Suomalaisten muinaisusko
Kristinuskon historia Suomessa
Suomen evankelisluterilainen kirkko
Kristilliset ja kristillisperäiset yhteisöt
Muut uskonnolliset vähemmistöt
Kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin
Uskonnon yo-tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtšlukio KäyttöehdotOhjeet