5: Mihin suomalainen uskoo?
Etälukio
LUTERILAINEN KIRKKO RUOTSINVALLAN AIKANA (1500-1700)

 

1500 Uskonpuhdistus

Mikael Agricola

Uusi Testamentti 1548

Västeråsin valtiopäivät 1527
>> Ruotsi-Suomi irtautui katolisesta kirkosta, Kustaa Vaasa kirkon johtoon, kirkon varat valtiolle: ". valtakunnassa on Jumalan Sanaa puhtaasti saarnattava .ja kirkon liika omaisuus on luovutettava valtiolle ".

Mikael Agricolasta Suomen uskonpuhdistaja ja kirjakielen luoja
>> ABC-kirja ym.
>> Uusi testamentti suomeksi 1548

Kirkkojärjestys 1571
>> määriteltiin kirkon suhde valtioon ja sen sisäinen hallinto

Katolinen reaktio
>> Juhana III pyrkii palauttamaan katolisuuden ("Punainen kirja", katolisoiva messukirja)

Uppsalan kokous 1593
>> Ruotsi-Suomesta luterilainen maa (Augsburgin tunnustus)

 

Uskonpuhdistuksen kulttuurimerkitys

Edistystä

Heikennystä

Kirjakieli ja kirjallisuus >> Agricolan tuotanto
>> Sorolainen (postilloja = saarnakirjoja)

Papisto köyhtyi ja sen asema heikkeni (kirkon kymmenykset siirtyivät valtiolle)

Virsirunous
>> Jaakko Suomalainen (Finno), 1. suomenkielinen virsikirja 1583
>> Hemminki Maskulaisen virsikirja

Koululaitos taantui 1550-1570. Katoliset koulut lakkautettiin, myöhemmin luterilainen kirkko organisoi uuden kansanopetuksen.

Kansan kasvatus ja moraali (varsinainen kansanopetus vasta 1600-luvulla)

Kirkkotaide lamaantui (katolinen kirkko oli ollut tärkeä maalaustaiteen ja veistosten tilaaja).

 

1600 Puhdasoppisuus eli ortodoksian aika

Tiimalaseja

Saarnojen pituutta mitattiin tiimalasien avulla.

Suomalaisille opetettiin luterilaisia tapoja ja uskoa

Piispa Isak Rothovius
>> pappissivistyksen kohottaminen: pappeinkokoukset, kiertokirjeet, kirkkosäännöt, Turun lukio ja yliopisto

Juhana Getzelius vanhempi ja nuorempi >> kansanopetuksen kohottaminen: katekismus ja aapinen, kiertokoulut, lukukinkerit, kirkkokuri, väestökirjanpito, rippikoulun alku

1700 Valistus ja pietismi

Henrik Gabriel Porthan
Kuvassa H.G.Porthan

Hyödyn aikakausi
>> korostettiin taloudellisia ja käytännöllisiä asioita, pappien piti saarnoissaan ennen kaikkea valistaa kansaa: Jaakko Stenius, Henrik Gabriel Porthan, Anders Chydenius

Henkilökohtaisen uskon korostaminen
>> kirkko nähtiin kaavoihin kangistuneena laitoksena

Saksasta tulleet pietistiset vaikutteet saivat aikaan (hurmoksellista) herätystä ja vaikuttivat mm. rukoilevaisen herätysliikkeen syntyyn

Vaivaisukko - klikkaa isommaksi

 

Kirkko huolehti köyhäinhuollosta. Kuvassa vaivaisukko Maarian kirkosta Turusta. Klikkaamalla kuvaa saat isomman version, josta pystyt lukemaan vaivaisukon viestin.

 

TEHTÄVÄ: Kertaa Agricolan elämänkerta oppikirjasi ym. avulla

Agricolan kirjoittamia tai kääntämiä teoksia:

 • Abckiria 1543
 • Katekismus 1543
 • Rucouskiria Bibliasta 1544
 • Se Wsi Testamentti 1548
 • Osia Vanhasta testamentista mm. psalmit
 • Kirkollisten toimitusten kirja
 • Jumalanpalveluksen käsikirja
 • rukouksia ja virsiä

Agricolan keksimiä sanoja:

inhimillinen, jokapäiväinen, mielivalta, omatunto, väkivalta, esikuva, pääkaupunki, hallitus, esivalta, virkamies, muukalainen, maanjäristys, jalopeura, valaskala, sananlasku, vertaus

Vertaa Agricolan sanaa "omatunto" ruotsin kielen vastaavaan sanaan "samvete". Mitä eri sanavalinnat tuovat esille ko. käsitteestä?

Omatunto >> latinaksi = conscientia, kreikaksi = syneidesis, saksaksi = Gewissen, englanniksi = conscience;
con = syn = med = ge = kanssa, yhdessä
scientia = oidá(eidesis) = Wissen = veta = tietää; tietää yhdessä >> todellinen tietoisuus >> tietoisuus hyvästä ja pahasta >> kristillisessä teologiassa omatunto ei ole ihmisen "oma" tunto vaan Jumalan ääni ihmisessä.

TEHTÄVIÄ:

1. Miksi voidaan sanoa, että Agricola oli ensisijaisesti uskonpuhdistaja ja vasta toissijaisesti suomen kirjakielen isä?

2. Västeråsin valtiopäivilllä 1527 päätettiin, että ". valtakunnassa on Jumalan Sanaa puhtaasti saarnattava .ja kirkon liika omaisuus on luovutettava valtiolle ". Miten julistuksessa ilmaistaan erottautuminen katolisesta kirkosta? Mitä erikoista on julistuksen loppuosassa? Mihin tällainen omaisuuden määrittely antaa vapauden? Ota selvää oppikirjastasi, miten Kustaa Vaasa toteutti "liian omaisuuden" luovuttamisen?

3. Mikael Agricolan ensimmäinen julkaisu oli Abckiria. Minkälainen kirja se oli ja kenelle tarkoitettu?

4. Kertaa luterilaisen uskonpuhdistuksen pääperiaatteet ja vaikutukset UE2-kurssista. Mitä kaikkea muuttui, kun katolisesta kirkosta siirryttiin luterilaisuuteen?

 • kirkon opissa
 • jumalanpalveluksessa
 • sakramenteissa
 • kirkkorakennuksessa
 • kirkon viroissa

5. Lue Juhana III:n kirje Jaakko Finnolle.

(Tukholma 12.10.1578)
"Me Juhana Kolmas Jumalan armosta Ruotsin, Göötan ja Vendein kuningas teemme tiettäväksi, että me olemme nyt määrännyt tämän uskollisen alamaisemme herra Jaakko Pietarinpojan poeniteniariukseksi ja lehtoriksi kaupunkiimme Turkuun. Jotta hän voisi hoitaa mainittua virkaa sitä ahkerammin, nimittäin ettei hän vain pitäisi oppitunteja koulussa muutaman kerran viikossa, vaan myös kääntäisi muutamia hyödyllisiä kirjoja suomen kielelle ja voisi taloudenhoitajansa kanssa työskennellä kirkon hyväksi. Me olemme suosiollisesti luovuttanut hänelle avuksi ja ylöspidoksi puolitoista puntalästiä viljaa, jonka hän saa vuosittain.Maarian pitäjästä tulevista ruokalisä-ja lukkarinveroista...tällä avoimella kirjeellämme myönnämme ja luovutamme edellä mainitulle herra Jaakolle Maarian kirkkoherran viran.ja kehotamme ja käskemme teitä.suorittamaan hänelle hyväntahtoiset kymmenykset, ruumisrahan ja muun.

Vastaavasti on hänen velvollisuutensa julistaa teille Jumalan puhdasta selkeää sanaa, ilman mitään väärää harhaoppia.

Mitä tehtäviä Jaakko Finnolle määrätään? Mistä papin tulot muodostuivat? Mikä Västeråsin valtiopäivien päätös tulee kirjeessä ilmi? Minkä kirjan Jaakko Finno toimitti?

6. Seuraavassa piispa Isak Rothoviuksen hiippakuntasääntöjä v.1628.

 • Jotka seisovat kirkon mäell, ia eij mene kircon, coska yhten soitetan, sakoitettan 4 öre hopia raha.
 • Josz ei pappi ole kirkos, coska toisen kerran soitta, sakoitettan 1d:r(taaleri) hop. raha
 • Josz ei urkuleikar (urkuri) ei tee palwelustans eli wirkans tyött, sakoitettan ioka eräldh 1 d:r hop.r.
 • Jotka parwest sylkevät eli heittävät iotakin nijdhen päl quin alhall owat, sakoitettan 1 d:rh.r.
 • Joka laskettele kiwi nijdhen pälle, quin Herran Ehtolisell käiwät, eli iollakulla muoto estäwät, pistäwät iakka heidhän ethens, pitä cohta kijni otettaman, ios hee o oician ikän tullet, sakoitettan 1 rijtz d:r. Jos hee on poikaiset, nijn pitä Wanhemmitten pieksämän heitä.
 • Joka krouwi pitä ia myy olutta, wijna eli Tobacki ennen kirkon ajcka, eli kirkon aikan, häneldh pitä 6miesten (=kuudennusmiesten) ottaman poies oluwan andaman waiwaisill. Ja see ioka osta ia juo, sacco wetä 1Dh:r ia seiso kirkon owesz.

Keille ohjeita suunnattiin? Mitä rangaistuskeinoja käytettiin? Mitä tarkoittaa "seiso kirkon owesz"? Mitä säännöt kertovat ihmisten sivistystasosta?

7. Ota selvää, millä aloilla seuraavat valistusmiehet tekivät uraauurtavaa työtä: Jaakko Stenius vanhempi ja nuorempi, Henrik Gabriel Porthan, Anders Chydenius.

8. Tutki alla olevaa kuvaa ja kirjoita miniessee aiheesta "Pietismin tulo Suomeen". Käytä apuna oppikirjaasi ja alla olevia tietoja.

Pietismin tulo Suomeen

PIETISMI

 • syntyi Saksassa 1600-luvun lopulla
 • keskeiset hahmot Spener (Pia desiderian kirjoittaja) ja Francke
 • korostaa henkilökohtaista uskoa
 • kirkollinen pietismi (myös ns. yltiopietismi)

HERRNHUTILAISUUS

 • perustaja kreivi Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
 • yli tunnustusrajojen menevää iloista kristillisyyttä

takaisinseuraava

USKONTO
5. Mihin suomalainen uskoo?
Suomalaisten muinaisusko
Kristinuskon historia Suomessa
Katolinen keskiaika (800-1400)
Luterilainen kirkko Ruotsinvallan aikana
(1500-1700)
Luterilainen kirkko Venäjän vallan aikana (1800)
Kirkko itsenäisessä Suomessa (1917>>)
Suomen evankelisluterilainen kirkko
Kristilliset ja kristillisperäiset yhteisöt
Muut uskonnolliset vähemmistöt
Kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin
Uskonnon yo-tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtšlukio KäyttöehdotOhjeet