bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet
bullet 1: bullet HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA! bullet
etälukio
bullet
bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet
bullet bullet bullet bullet bullet
bullet

Kielioppi

Substantiivien suku

Venäjän kielessä on kolme sukua, maskuliini, feminiini ja neutri. Päin vastoin kuin monessa muussa kielessä et ole suvun määrittämisessä arvailujen varassa, vaan näet sen suoraan sanan päätteestä.


maskuliini
maskuliini
он (hän, se)


feminiini
feminiini
она (hän, se)


neutri
neutri
оно (se).

- konsonantti
студент
врач
брат

- а
студентка
мама
литература
.

- о
место
пальто

- й
трамвай

- я
история
.

- е
море

- ь
учитель

- ь
площадь

- мя
имя
время
.

Maskuliinit päättyvät konsonanttiin (kovavartaloiset), й:een tai pehmeään merkkiin ь (pehmeävartaloiset). Maskuliineja ovat myös kaikki miestä tarkoittavat sanat päätteeseen katsomatta.

Feminiinejä ovat a-päätteiset (kovavartaloiset); я-päätteiset ja osa pehmeään merkkiin päättyvistä (pehmeävartaloiset).

Neutreja ovat o–päätteiset (kovavartaloiset) ja e–päätteiset (pehmeävartaloiset), sekä –мя-päätteiset sanat:

Sellaiset lainasanat, jotka eivät pääty mihinkään edellä mainituista, luokitellaan tavallisesti neutreiksi: такси, меню, хобби.

Sanavartaloitten kovuus tai pehmeys (liudentuneisuus) on tärkeä ymmärtää. Kun alamme kielitaidon karttuessa taivutella sanoja eri sijamuodoissa, on useimmiten tarjolla kaksi päätettä, kovalle ja pehmeälle omansa.
Tästä asiasta saat myöhemmin lukea lisää.


Possessiivipronominit (omistuspronominit)

Samalla periaatteella kuin maskuliinisukuiseen sanaan viitataan pronominilla он, feminiiniin pronominilla она ja neutriin pronominilla оно, taipuu omistuspronomini.


maskuliini
МОЙ
(minun)


feminiini
МОЯ


neutri
МОЁ


monikkomonikko
МОИ -
monikko


брат
папа
муж


сестра
мама
жена


место
платье (mekko)
имя
.


родители (vanhempani)

Näitä possessiivi– eli omistuspronomineja käytetään substantiivin edellä: мой брат, моя сестра, моё место, мои друзья.
Samalla tavalla taipuu ТВОЙ (sinun).

НАШ, НАША, НАШЕ, НАШИ (meidän).


maskuliini
НАШ


feminiini
НАША


neutri
НАШЕ


minikkomonikko
НАШИ


дом


команда
.


окно


дети


Samalla tavalla taipuu ВАШ (teidän).

seuraava

bullet
bullet VENÄJÄ
bullet Kurssin etusivu
Taustatietoa venäjän kielestä ja sen kehitysvaiheista
bullet
bullet Aakkoset ja äänteet
bullet
bullet Nimikäytäntöä ja tavallisia venäläisiä nimiä
bullet
bullet Tervehdyksiä eri vuorokaudenaikoina
bullet
bullet Itsestä kertominen
bullet
bullet Kielioppi
bullet
bullet

Substantiivien ja pronominien sukuasioita

bullet
bullet

Prepositionaali (vastaus kysymykseen missä?)

bullet
bullet

Lukusanat 1–10

bullet
bullet

Verbin preesenstaivutus

bullet
bullet Hauska tietää
bullet
bullet Tehtäviä
bullet
bullet Sanasto
bullet
bullet Sivukartta
bullet
bullet bullet bullet bullet bullet
bullet OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet bullet