2: NÄIN ASIAT HOITUVAT

Kielioppi

Substantiivien monikon nominatiivi

 Monikon pääte liitetään sanan perään (konsonanttiin päättyvillä maskuliineilla) tai sanan vartaloon, jolloin viimeinen kirjain otetaan pois.

Yksikkö

Monikko

-KONS .

 

 

вокзал

вокзалы

 

 

 

 

музей

музеи

 

 

 

 

словарь

словари

 

 

 

 

касса

 

кассы

 

 

 

фамилия

 

фамилии

 

 

 

тетрадь ( vihko )

 

тетради

 

 

 

письмо ( kirje )

 

 

письма

 

 

море

 

 

моря

Monikon erityispiirteitä:

konsonanttien Г, К, Х, Ж, Ч, Ш, Щ jälkeen tulee aina - И
мальчик (poika ) – мальчики
врач (lääkäri ) – врачи

 paino siirtyy usein sanan alusta sanan loppuun tai päinvastoin

 страна́ (maa) – стра́ны

по́езд – поезда́

нога́ (jalka ) – но́ги де́ло (asia ) – дела́

painon siirtymisen takia Е muuttuu Ё:ksi ( Ё on aina painollinen)
cестра́ – сёстры
о́зеро (järvi) – озёра

yksikön viimeisessä tavussa oleva О tai Е tipahtaa monikossa pois
иностранец (ulkomaalainen ) – иностранцы
значок (merkki ) – значки

jotkut vierasperäiset sanat eivät taivu lainkaan
метро (n.) такси (n.)
кафе (n.) kahvila кофе (m.) kahvi

jotkut maskuliinit saavat poikkeuksellisesti painollisen А–päätteen
паспорт – паспорта́
город (kaupunki ) – города́

erikoisia monikkoja

друг – друзья

сын (poika) – сыновья (sukulaisuussuhteessa)

брат – братья господин (herra ) – господа

täysin poikkeavia monikkoja
человек (ihminen) – люди
ребёнок (lapsi) – дети

VENÄJÄ
Kurssin etusivu
Puhe-etikettiä
Suku, ystävät, ihmissuhteet
Arkielämän tilanteita
Kielioppi

Substantiivien monikon nominatiivi

Adjektiivit

Yksikön akkusatiivi

Lisää ääntämisestä: Liudentuminen

Kysymyssanat

Hauska tietää
Tehtäviä
Sanasto
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet