2: NÄIN ASIAT HOITUVAT

Kielioppi

Lisää ääntämisestä: Liudentuminen

Venäjän ääntämisessä yksi leimallinen piirre on, että konsonantit voivat olla joko liudentuneita (pehmeitä) tai liudentumattomia (kovia). Liudentunutta konsonanttia äännettäessä kielen etuselkä nousee kitalakea kohti.

Mistä sitten tietää, milloin konsonantti on liudentunut ja milloin kova?

Vokaalien А, Э, О, Ы ja У edellä konsonantti on kova.
Vokaalien Я, Е, Ё, И, Ю sekä Ь eli pehmennysmerkin edellä konsonantti on liudentunut.

Tämä on loogista; voi ajatella, että vokaalien j-alkuisuus ikään kuin kuuluu konsonantissa.

Kuuntele seuraavat esimerkit:

нет – Анна, няня - но
лето – лампа, лёд - лодка
те – та, тип – ты
редко – рад, рюмка – рок
дети – да, дядя – дом
мера – мэр, мяч – май
хиппи – хороший
кошка – кишка
читать – читает
убирать – убирает
смотреть – смотрит

 Huom.! Konsonantit Ж, Ш ja Ц ääntyvät aina kovina, sen sijaan Ч ja Щ ovat aina liudentuneita:

жа́ба (korpisammakko)

ча́шка (teekuppi)

шерсть (villa, karva) щeль (rako)
цепь (ketju)  

Opetushallituksessa on myynnissä video Rakkaudesta venäjään – äännä oikein. Se sopii etäopiskelijan ääntämisharjoittelun tueksi. Sitä voi kysyä myös kirjastoista.

Takaisin

VENÄJÄ
Kurssin etusivu
Puhe-etikettiä
Suku, ystävät, ihmissuhteet
Arkielämän tilanteita
Kielioppi

Substantiivien monikon nominatiivi

Adjektiivit

Yksikön akkusatiivi

Lisää ääntämisestä: Liudentuminen

Kysymyssanat

Hauska tietää
Tehtäviä
Sanasto
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet