6: OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT

Hauska tietää

Matkapuhelin eli kännykkä

Matkapuhelimet ovat viime vuosina yleistyneet Venäjällä kovaa vauhtia: vuonna 2001 sataa asukasta kohti niitä oli 5,5, vuonna 2007 jo 90. Suomalaisten kannalta on mielenkiintoista, että 34 prosenttia venäläiskännyköistä on Nokian tuotantoa.
kännykkä

Matkapuhelimesta on käytössä useampia ilmauksia: со́товый телефо́н, моби́льный телефон.

Arkikielen "kännykkää" vastaa venäjässä sana моби́льник / со́товый.

Soittaa kännykkään ilmaistaan mm: звонить – *позвонить на моби́льник / на со́товый.

Lyhyt matkapuhelinsanasto

akku

аккумуля́тор

ladata akku

заряжа́ть / *заряди́ть аккумуля́тор

akku on ladattu

аккумуля́тор заря́жен

lataaminen

заря́дка

laturi

заря́дное устро́йство

asetukset

вариа́нты устано́вки

lukitus (näppäinten)

блокиро́вка (клавиату́ры)

merkki

си́мвол

muisti

па́мять (f.)

nappula

кно́пка

näppäimistö

клавиату́ра

näyttö

диспле́й, экра́н

operaattori

опера́тор

PIN–koodi

ПИН–ко́д

puhelinmuistio

телефо́нная кни́жка

SIM–kortti

SIM–ка́рта

sisäänrakennettu kamera

встро́енная ка́мера

tallentaminen

за́пись (f.)

taustavalo

подсве́тка

toiminto

фу́нкция, опера́ция

perua toiminto

*отмени́ть опера́цию

soiton voimakkuus

гро́мкость (f.) звонка́

soitetut puhelut

на́бранные (исходя́щие) звонки́

vastatut puhelut

при́нятые (входя́щие) звонки́

soittoääni

тип звуково́го сигна́ла

koputus

виброзвоно́к

äänetön

без зву́ка, бесшу́мный вы́зов

valikko

меню́

vastaaja

автоотве́тчик

verkko

сеть (f.)

viesti

сообще́ние

tekstiviesti

текстово́е сообще́ние,
SMS -сообще́ние

kuvaviesti

графи́ческое сообще́ние

multimediaviesti

мультимеди́йное сообще́ние

viestien kuunteleminen

прослу́шивание сообще́ний

viestien lukeminen

чте́ние сообще́ний

kuvat

карти́нки

taustakuvat

те́мы и заста́вки

pelit

и́гры

Perustoiminnot (основные функции) on merkitty mm. näin:
Eri valmistajilla saattaa olla erilaiset merkinnät.)

etsi

по́иск

lopeta

коне́ц (*прекрати́ть)

lähetä

*отпра́вить

menu

меню́

poista

*стере́ть

poissa (päältä)

откл. (= отключён)

päällä

вкл. (= включён)

soita

звоно́к (*позвони́ть)

tallenna

*записа́ть

tarkista

*прове́рить

vaihda

*измени́ть

valitse

*вы́брать

vastaa

*отве́тить (отве́т)

poistu

*вы́йти

näytä

*показа́ть

Huomaa, että käsky, kehotus (ja myös kielto) voidaan ilmaista verbin infinitiivillä.

Tulostettava sanasto

VENÄJÄ
bullet Kurssin etusivu
Opiskelu
bullet Työelämä
Hauska tietää

Matkapuhelin eli kännykkä

Venäläiset juhlapäivät

Kielioppi
Tehtäviä
Sanasto
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet