7: KULTTUURI

Грамматика / Kielioppi

Imperatiivi (Mene, puhu, pussaa, älä kerro!)

Imperatiivi on käskemisessä ja kehottamisessa käytettävä verbimuoto. Se muodostetaan monikon 3. persoonan vartalosta И-päätteellä konsonantin jälkeen ja Й-päätteellä vokaalin jälkeen. Teititeltäessä tai monelle puhuttaessa käytetään -ИТЕ ja -ЙТЕ -päätteitä.

говорить - говор/ят

Говори! Говорите! Puhu! Puhukaa!

читать - чита/ют

Читай! Читайте! Lue! Lukekaa!

писать - пиш/ут

Пиши! Пишите! Kirjoita! Kirjoittakaa!

показать - покаж/ут

Покажи! Покажите! Näytä! Näyttäkää!

петь - п о/ют

Пой! Пойте! Laula! Laulakaa!

Mahdollinen СЯ-pääte liitetään sanan loppuun. Vokaalin jälkeen СЯ-pääte on muodossa -СЬ.

садиться - сад/ятся

Садись! Садитесь! Istu! Istukaa!

раздеваться - раздева/ются

Раздевайся! Раздевайтесь! Riisuudu! Riisuutukaa! (Tarkoittaa usein päällysvaatteiden riisumista.)

Joissain tapauksissa päätteenä on konsonantin jälkeen -Ь, -ЬТЕ.

остаться - остан/утся

Останься! Останьтесь! Jää! Jääkää!

быть - буд/ут

Будь! Будьте! Ole! Olkaa!

Kielteinen imperatiivi muodostetaan НЕ-sanalla:

Не волнуйтесь!

Älkää olko huolissanne!

Не рассказывай маме!

Älä kerro äidille!

Muutama poikkeus jää taas opeteltavaksi:

есть

Ешь! Ешьте! Syö! Syökää!

пить

Пей! Пейте! Juo! Juokaa!

давать

Давай! Давайте! Anna! Antakaa! (Myös kehotus toimintaan: Давай пойдём! Lähdetään!)

налить

Налей! Налейте! Kaada! Kaatakaa!

Imperatiivi voidaan muodostaa myös 3. persoonasta (menköön, tulkoon, menkööt, tulkoot).
Tällöin käytetään ПУСТЬ -partikkelia.

Пусть он идёт!

Menköön hän!

Пусть они звонят!

Soittakoot he!

Imperatiivilla voi ilmaistaa käskyä, pyyntöä, kehotusta, toivomusta, lupaa, kieltoa ja varoitusta.

VENÄJÄ
bullet Kurssin etusivu
Venäläisistä arvoista
bullet Uskomuksista, enteistä ja taikauskosta
Kirjallisuus
Kuvataide
Musiikki
Hauska tietää
Kielioppi
Imperatiivi
Konditionaali
Keskeisimpiä pronomineja
Tehtäviä
Sanasto
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet