7: KULTTUURI

Грамматика / Kielioppi

Konditionaali (Jos imuroisit, minä voisin silittää.)

Venäjän konditionaalilla ei ole persoonamuotoja, ainoastaan suku ja luku, kuten preteritillä. Sillä ei myöskään ole muita aikamuotoja (vrt. suomen jos olisit imuroinut). Muodostus on äärimmäisen helppoa: preteriti + бы -partikkeli. (Preteritiä voit kerrata 4. kurssista.)

m.

я, ты, он

работал бы

f.

я, ты, она

работала бы

n.

Оно

работало бы

Mon.

мы, вы, они

работали бы

БЫ -partikkeli on neutraalissa sanajärjestyksessä useimmiten verbin jäljessä, kuitenkin ЕСЛИ -sanan ("jos") perässä välittömästi:
Я любила бы тебя, если бы ты не обманул меня.
Rakastaisin sinua, jos et pettäisi (olisi pettänyt) minua.

Konditionaalia käytetään, kun ilmaistaan ehtoa tai toivomusta:
Я пошла бы с тобой в ресторан, если бы не было так поздно. Lähtisin ravintolaan kanssasi, jollei olisi niin myöhä.

Se kuuluu myös kohteliaaseen puheeseen:
Было бы очень приятно у видеть В ас снова. Olisi miellyttävää nähdä Teidät uudelleen.

Sitä ei kuitenkaan käytetä siinä määrin kuin suomessa, jossa kohtelias pyyntö tai kysymys lähes poikkeuksetta sisältää konditionaalin. (Olisin kysynyt kelloa. Voisitteko sanoa, missä on metroasema.)

Venäjäksi sanotaan: Будьте добры, вы не ска́жете, который час? ("ettekö sano "; indikatiivi)

Скажи́те, пожалуйста, где станция метро. ("sanokaa, olkaa hyvä"; imperatiivi). Huomаа paino!

Riittävää kohteliaisuutta on muistaa siis nämä:

Будьте добры, вы не ска́жете... / вы не пока́жете... / вы не знаете...
Cкажи́те, пожалуйста.../ Покажи́те, пожалуйста...

TakaisinSeuraava

VENÄJÄ
bullet Kurssin etusivu
Venäläisistä arvoista
bullet Uskomuksista, enteistä ja taikauskosta
Kirjallisuus
Kuvataide
Musiikki
Hauska tietää
Kielioppi
Imperatiivi
Konditionaali
Keskeisimpiä pronomineja
Tehtäviä
Sanasto
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet