Opetushallitus Yleisradio Euroopan sosiaalirahasto Etusivulle
Palaa etusivulle

Yhteiskuntaopin etäopiskeluaineistot

  WWW
  RADIO
  TV
  OPPIKIRJAT

Etälukion yhteiskuntaopin opiskeluaineisto koostuu oppikirjojen ja etäopettajan laatiman opiskelumateriaalin lisäksi www-sivuista sekä radio- ja tv-ohjelmista. Opetushallituksen ja Yleisradion tuottamat yhteiskuntaopin www-sivut ja ohjelmat tukevat kurssien keskeisimpien ja vaikeimpien kohtien opiskelua.

WWW-aineisto

Linkki Opetushallituksen tuottamaan yhteiskuntaopin www-aineistoon:

Radion etäopiskeluohjelmat

Opetushallitus ja Yleisradio ovat yhteistyössä tuottaneet etälukion yhteiskuntaopin opiskelun tueksi 2 radio-opiskeluohjelmaa.

Ohjelmien tarkemmat sisältökuvaukset

Etälukion radio-ohjelmia voit kuunnella:

TV:n etäopiskeluohjelmat

Yleisradio ja Opetushallitus ovat yhteistyössä tuottaneet etälukion yhteiskuntaopin opiskelun tueksi kaksi tv-opetusohjelmasarjaa (8 ohjelmaa):

  • Yhteiskuntaoppi, 4 x 30 min.
    Ohjelmasarjassa pohditaan, kuuluuko yhteiskunnallinen vaikuttaminen hyvään elämään. Sarjassa tarkastellaan vallankäyttöä ja yhteiskunnallista vaikuttamista Aristoteleen yhteiskuntafilosofian näkökulmasta. Sarjan kussakin osassa käsitellään eri teemaa alueellisella, valtiollisella ja ylikansallisella tasolla. Käsiteltävät teemat ovat demokratia ja vallankäyttö, kansalaisyhteiskunta, vapaa liikkuvuus sekä turvallisuus.
  • Lakitieto, 4 x 30 min.
    Sarjassa käsitellään muun muassa perheoikeuteen kuuluvia kysymyksiä, kuten avio- ja avoliittoa ja niihin liittyviä juridisia asioita sekä perimistä ja testamentin tekoa koskevia lainsäädöksiä. Ohjelmissa tehdään selkoa myös työsopimuksien tekemiseen liittyvistä kysymyksistä, yrittäjyydestä, pätkätöistä ja irtisanomisen perusteluista. Myös asumiseen, kuluttajansuojaan, velkaan ja takaamiseen liittyvät kysymykset ovat aiheina. Sarjan päätösjaksossa seurataan päivää oikeussalista ja perehdytään siihen, mitä oikeussalissa käytännössä tapahtuu. Myös oikeuskysymysten kansainvälistyminen on esillä.

Etälukion tv-ohjelmia voi tiedustella YLEstä:

Oppikirjat

Etälukiostasi saat selville käytössä olevat oppikirjat. Kirjankustantajien www-sivuilla voit tarvittaessa tutustua oppikirjatarjontaan laajemmin.

 
Palaa sivun alkuun

  Yleisinfo
  Etälukiot
  Arviointi
  Opinto-opas
  Opintotarjotin
  Ilmoittautuminen

  Opinto-ohjaus
  Äidinkieli
  Ruotsi
  Englanti
  Saksa
  Ranska
  Espanja
  Venäjä
  Pitkä matematiikka
  Lyhyt matematiikka
  Kemia
  Fysiikka
  Biologia
  Maantieto
  Uskonto
Elämänkatsomustieto
  Filosofia
  Psykologia
  Historia
  Yhteiskuntaoppi
  Yrittäjyys
  Kuvataide
  Kestävä kehitys

Opetushallitus