Yhteiskuntaoppi
Etälukio

Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perimmäisenä päämääränä on selvittää yhteiskunnan perusluonnetta. Minkälainen on hyvä yhteiskunta? Minkälaisessa yhteiskunnassa ihmisen on hyvä elää? Tutkimuskohteidensa puolesta yhteiskuntatieteet jakaantuvat eri alueisiin kuten valtio-, hallinto-, talous-, laki-, sosiaali- ja informaatiotieteisiin. Samalla yritetään löytää keinoja, miten voitaisiin ratkaista yhteisöelämässä ilmeneviä ongelmia.

Lukion yhteiskuntaopin kursseja on neljä. Aikuislukion opetussuunnitelmaa noudattavan on suoritettava yksi pakollinen nimeltä Yhteiskuntatieto YH 1. Päivälukion opetussuunnitelmaa noudattavan on suoritettava kaksi pakollista yhteiskuntaopin kurssia, YH 1 ja YH 2, jonka aiheena on talous. Taloustieto YH 2 on siis aikuislukion opetussuunnitelmaa noudattavalle valinnainen syventävä kurssi. Muita valinnaisia valtakunnallisia syventäviä yhteiskuntaopin kursseja ovat Kansalaisen lakitieto YH 3 ja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni YH 4.

YHTEISKUNTAOPIN KURSSIT

Miten opiskelen yhteiskuntaoppia?

1. Yhteiskuntatieto
2. Taloustieto
3. Lakitieto
4. Europpalaisuus ja Euroopan unioni
Palaute
Tekijät
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet