Miten opiskelen yhteiskuntaoppia? Etälukio

Miten opiskelen yhteiskuntaoppia?

Yhteiskuntaopin kursseja voi opiskella ainakin kahdella tavalla. Voit ensin vastata vaikkapa kirjallisesti www-sivujen kysymyksiin niillä tiedoilla, joita sinulla on entuudestaan. Sen jälkeen tarkastat antamasi vastaukset oppikirjan tietojen pohjalta. Hyödynnä myös etälukion yhteiskuntaopin radionauhoja ja TV-ohjelmia. Jos kysymykset tuntuvat liian vaikeilta, aloita suoraan aineiston opiskelulla. www-sivujen kysymyksillä ja testitehtävillä voit sitten tarkistaa osaamisesi ennen tenttiä. Pääasia on, että opiskelu tuntuu sinusta mielekkäältä ja hyödylliseltä - yhteiskunnan tuntemuksesi tarkentuu ja ehkäpä maailmankuvasikin avartuu.

Näillä yhteiskuntaopin www-sivuilla on erityyppisiä tehtäviä: käsitteiden määrittelyä, tiedonhankintatehtäviä ja pohdintatehtäviä, jotka vaativat henkilökohtaista kannanottoa. Syventävät tehtävät liittyvät ajankohtaisiin aiheisiin tai Suomen historiaan. Lopuksi on yhteiskuntaan ja kansantalouteen liittyviä ylioppilaskirjoitusten tehtäviä.

Sinun on myös mahdollista suorittaa reaalikoe yhteiskuntaopissa sille määrättynä ainereaalipäivänä joko kevään tai syksyn ylioppilaskirjoituksissa. Yhteiskuntaopin reaalikokeessa on tehtäviä kaikista yhteiskuntaopin kursseista. Essee- ja aineistopohjaiset tehtävät ovat samantapaisia kuin historiassa, ja niihin vastaamiseen pätevät samat ohjeet. Kuten historian myös yhteiskuntaopin reaalikokeessa on 10 tehtävää, joista kuuteen vastataan.

Kuvadokumenttitehtävät ovat yhteiskuntatiedossa harvinaisempia kuin historiassa. Yhteiskuntaopille tyypillisiä ovat sen sijaan tilastolliset ja graafiset tehtävät. Yhteiskuntaopissakin on kaksi jokeritehtävää, toinen kohdistuu yhteiskuntatietoon (YH 1) ja toinen taloustietoon (YH 2). Jokeritehtävät arvioidaan tavallista tehtävää (0 - 6 pistettä) korkeammilla pisteillä (0 – 9). Oppiainerajat ylittävissä tehtävissä kysytään yhteiskunnallisia ilmiöitä, joita käsitellään myös muissa lukioaineissa, kuten historiassa, maantieteessä, terveystiedossa, psykologiassa, filosofiassa tai elämänkatsomusaineissa.

Tarkempia esseevastausten ohjeita saa opettajalta tai opasvihkosista. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien yhdistys HYOL julkaisee vuosittain ns. REKI-kirjaa, joka sisältää sekä historian että yhteiskuntaopin reaalikoekysymyksiä ja ohjeita niihin vastaamiseksi. Mukana on myös vinkkejä siitä, mitä asioita sisältää 3 pisteen (tyydyttävä) ja 5 pisteen (kiitettävä) vastaus. Sen voi tilata HYOL:n toimistosta:

Frederikinkatu 61 A 9
00260 Helsinki
puh. 09-685 2230
fax 09-685 2235
tai HYOL:n kotisivuilta.

YHTEISKUNTAOPPI
Miten opiskelen yhteiskuntaoppia?
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet