3: Lakitieto Etälukio
Lakitiedon kurssi

Mikä neuvoksi, kun ostamani polkupyörä hajosi heti kättelyssä? Kuinka asuntooni liittyvistä asioista tulisi sopia vuokraisäntäni kanssa? Mitä teen, kun en saanutkaan rakennuslupaa? Tällaiset ovat yleisiä ihmisten elämässä eteen tulevia ongelmia. Lukion lakitiedon kurssi tarjoaa pohjaa ja perusteita tavallisessa arjessa vastaantulevien oikeudellisten asioiden ymmärtämiseksi ja selvittämiseksi. Lukion kurssilla liikutaan kuitenkin yleisellä tasolla, ja todellisuudessa monet vastaantulevat tapahtumat vaativat usein asiantuntijan apua, esimerkiksi vaikkapa perunkirjoitus, testamentti tai kiinteistökauppa.

Lukion lakitiedon kurssilla ei ole syytä opetella yksittäisiä pykäliä eikä momentteja. Tärkeää on hallita oikeudellisiin asioihin liittyviä pääsääntöjä ja niiden tavallisimpia poikkeuksia: jos vaikkapa pitäisi ratkaista kysymys, mitä avioliitto merkitsee puolisoiden omaisuuden ja velkojen kannalta.

Yleisiä tehtävätyyppejä lakitiedon kurssilla ovat oikeustapaukset. Näitä on mukana myös ylioppilaskirjoituksissa. Vanhoihin yo-tehtäviin voi tutustua tämän verkkokurssin tehtävien yhteydessä. Vastaamisvinkkejä on viimeisillä sivuilla.

Oikeustapaustehtävissä on oleellista:      

  1. hahmottaa kokonaiskuva tapahtumasta
  2. löytää ongelma, johon tulee vastata oikeudellisesti
  3. poimia ne asiat tehtävästä, joita käsittelee – alleviivaa, luetteloi, tee kaavio
  4. ettei käsittele epäolennaisia asioita
  5. ettei tuo esille muita kuin oikeudellisia seikkoja 
  6. ottaa huomioon monta eri oikeudellista mahdollisuutta ja näkökulmaa
  7. käyttää oikeita oikeudellisia käsitteitä oikeissa yhteyksissään.

Lukion lakitiedon kurssin perusmateriaalina on tietenkin oppikirja, jonka lukemista ja opiskelua tämäkin verkkokurssimateriaali toivottavasti tukee. Lisäksi on olemassa laajalti oikeudellisen tiedon lähteitä Internetissä.

Tehtävä:

Tutustu lakitiedon oppikirjassa tai tässä verkkomateriaalissa oleviin vanhoihin yo-tehtäviin, joissa kuvataan oikeustapauksia.


YHTEISKUNTAOPPI
Kurssin etusivu
Lähteitä lakitiedon opiskeluun
Lakitiedon perusteita
Tuomioistuimet
Avioliitto ja muut parisuhteet
Asuminen
Työsuhde
Kuluttujan asema
Velkasuhde
Perintö
Rikosprosessi
Kansalainen ja julkinen hallinto
Vinkkejä yo-tehtäviin
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet