3: Lakitieto Etälukio

Työsuhde

Työn tekemistä ja työsuhdetta säätelee suuri joukko eritasoisia normeja. Ylimpänä on tietysti lainsäädäntö, mutta lisäksi työmarkkinoiden eri osapuolten välisillä sopimuksilla on keskeinen asema. Työehtosopimukset ja julkisten alojen virkaehtosopimukset ovat tärkeimpiä työmarkkinasopimuksia. Näissä sovitaan muun muassa kunkin alan palkkauksesta.

Yksittäinen työnantaja ja työntekijä sopivat työsuhteen ehdoista työsopimuksessa, jonka on noudatettava voimassa olevaa valtakunnallista työehtosopimusta. Työsuhteen syntyessä molemmat osapuolet sitoutuvat tiettyihin velvollisuuksiin. Työntekijän velvollisuutena on tehdä työnsä huolellisesti ja noudattaa ohjeita. Hänen tulee ottaa huomioon työnantajansa etu, eikä työntekijä saa harrastaa kilpailevaa toimintaa työnantajaansa kohtaan. Työnantajan velvollisuutena on huolehtia tasa-arvosta työntekijöiden välillä ja heidän ammatillisesta kehityksestään. Molempien osapuolten tulee tietysti noudattaa lakeja ja sopimuksia sekä erityisesti huolehtia työturvallisuudesta. Työsopimusta ei välttämättä tarvitse tehdä kirjallisesti, mutta työntekijälle tulee antaa kirjallinen selvitys sopimuksen keskeisistä ehdoista.

Alle 18-vuotias on niin sanottu nuori työntekijä. Hänen asemansa on lainsäädännössä erityisen suojattu. Vakinaiseen työsuhteeseen voidaan ottaa vasta 15-vuotias, oppivelvollisuutensa suorittanut nuori. Hän saa tehdä työsopimuksensa jo itsenäisesti. Alle 15-vuotiaiden työnteko ei saa häiritä koulunkäyntiä eikä viedä yli puolta loma-ajasta. Tämänikäisten työsopimuksen tekevät huoltajat. Alle 14-vuotias saa yleensä työskennellä vain esiintyvänä taiteilijana ja siinäkin luvanvaraisesti.

Nuorta työntekijää ei saa käyttää työssä, joka voi vahingoittaa hänen ruumiillista tai henkistä kehitystään tai ylittää hänen kykynsä. Lisäksi nuoren työntekijän työaika on tarkasti säädelty.

Tehtäviä: Käytä apunasi myös suomi.fi -sivustoa ja työsuojelupiirien verkkosivuja.

  1. Kuinka työsuhde määritellään?
  2. Tutustu työministeriön päätökseen 1431/1993. Millaiset työt ovat nuorille sopivia?
  3. Mikä on säännöllinen työaika?
  4. Kuinka ylitöitä on säädelty lailla?
  5. Selvitä tarkasti, kuinka työntekijän vuosiloma määräytyy.
  6. Mitä tarkoittavat lomanmääräytymisvuosi, vuosiloma, kesälomakausi ja lomaraha?

YHTEISKUNTAOPPI
Kurssin etusivu
Lakitiedon perusteita
Tuomioistuimet
Avioliitto ja muut parisuhteet
Asuminen
Työsuhde
Työsuhteen päättyminen
Kuluttujan asema
Velkasuhde
Perintö
Rikosprosessi
Kansalainen ja julkinen hallinto
Vinkkejä yo-tehtäviin
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet