2: Taloustieto Etälukio

Mitä yrittäminen on

Yrittäminen on yksi työnteon muoto. Koko talouselämä perustuu yritystoiminnalle. Ilman sitä ei olisi mitään taloudellista toimintaa. Periaatteessa voidaan ajatella, että kaikki omaehtoinen eli toisen käskyistä riippumaton talouteen liittyvä toiminta on yrittämistä. Käytännössä yrittäminen on yrittäjänä toimimista. Yrittäjä hankkii toimeentulonsa yritystoiminnalla. Se edellyttää ammattitaitoa, yritysideaa, sitoutumista idean toteuttamiseen ja tietoa yrittämiseen liittyvistä asioista.

Muista ammateista yrittäminen eroaa siinä, että yrittäjän työmäärä saattaa ajoittain olla paljon suurempi ja yrittäjä sitoutuu henkilökohtaisesti yrityksen toimintaan. Yrittäjällä on valtaa ja vapauksia, mutta myös vastuu päättää yrityksensä asioista. Henkilöstön on yrityksessä toimiessaan noudatettava yrittäjän ohjeita. Sen sijaan yrittäjä voi päättää itse esimerkiksi omista työajoistaan ja työtavoistaan.


YHTEISKUNTAOPPI
Johdanto
Yksityinen talous
Yritykset
Mitä yrittäminen on?
Käsitteitä
Miten yritys toimii?
Millaisia ovat Suomessa toimivat yritykset?
Millaisia ominaisuuksia yrittäjältä vaaditaan?
Mitä on kilpailukyky?
Case: Yrittäjän arkipäivää
Tehtäviä
Ulkomaankauppa
Pankkitoiminta
Julkinen talous
Kansantalouden häiriöt
Ylioppilastehtäviä
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet