2: Taloustieto Etälukio

TEHTÄVIÄ

 1. Luettele eri yritysmuodot. Miten niissä kannetaan vastuu veloista, ja kenellä on oikeus päättää yrityksen asioista? Miksi tarvitaan erilaisia yritysmuotoja?
 2. Menestyisitkö sinä yrittäjänä jollain alalla? Miksi?
 3. Tarkastele kansantalouden kiertokulkua. Miksi juuri yrityksillä on keskeinen rooli siinä?
 4. Miksi suuret yritykset ovat monesti osakeyhtiöitä?
 5. Mitä etuja ja haittoja Euroopan unioniin kuuluminen tuo Suomessa sijaitseville yrityksille?
 6. Onko yrittäminen välttämätöntä taloudelle?
 7. Millaisia asioita arkipäivästään kertova yrittäjä nostaa yrityksen menestymisen tekijöiksi?

Pohdi:

 1. Miksi yrittäjäksi ryhtyminen ei ole Suomessa useinkaan ensimmäinen toivevaihtoehto ammateista?
 2. Luettele syitä siihen, että suurin osa uusista yrityksistä syntyy Etelä- ja Länsi-Suomeen?
 3. Millaisille tuotannonaloille suurtuotanto sopii parhaiten?
 4. Miksi pienet yritykset ovat monesti kilpailukykyisiä alihankkijoina ja palvelujen tuottajina?
 5. Voitaisiinko niin sanottua Kiina-ilmiötä estää lainsäädännöllä? Olisiko se oikein, ja miten se vaikuttaisi maamme talouteen?

Testaa tietosi

Yhdistä seuraavat:
a) Voitto, b) Osake, c) Osuuskunta, d) Kysyntä, e) Alkutuotanto, f) Investointi, g) Markkinat, h) Pk-yritys, i) Reaalipääoma, j) Riski, k) Optio, l) Konkurssi

1) Yrityksen tai sijoituksen tuottoon ja arvon säilymiseen liittyvä epävarmuus
2) Osuus osakeyhtiön pääomasta
3) Hyödykkeeseen kohdistuva ostohalukkuus
4) Yritys, jossa on enintään 250 työntekijää
5) Elinkeinorakenteen ryhmä, johon kuuluu mm. kaivostoiminta
6) Pääomayhtiö, jolla ei ole omistajia
7) Yrityksen tulojen ja menojen erotus
8) Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen
9) Tuotantoon tarkoitetut rakennukset, koneet ja laitteet
10) Sopimus, jossa asettaja lupaa, että hän myy ilmoitetun määrän esim. osakkeita sovittuna aikana tulevaisuudessa tiettyyn hintaan
11) Pääomahyödykkeiden hankkiminen
12) Velkojat myyvät yrityksen omaisuuden
ratkaisu
pistemäärä: /12

YHTEISKUNTAOPPI
Johdanto
Yksityinen talous
Yritykset
Mitä yrittäminen on?
Käsitteitä
Miten yritys toimii?
Millaisia ovat Suomessa toimivat yritykset?
Millaisia ominaisuuksia yrittäjältä vaaditaan?
Mitä on kilpailukyky?
Case: Yrittäjän arkipäivää
Tehtäviä
Ulkomaankauppa
Pankkitoiminta
Julkinen talous
Kansantalouden häiriöt
Ylioppilastehtäviä
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet