1: Yhteiskuntatieto Etälukio

Sinä ja toiset

Ihminen on hyvin ristiriitainen elävä olento. Jotta pystyisi kilpailemaan ja menestyisi, pitäisi olla vapaa toteuttamaan itseään ja määräämään omasta elämästään. Mutta olisi myös hyvä, jos joku toinen ihminen tai tukiryhmä olisi auttamassa häntä hänen pyrkimyksissään. On ratkaistava, haluaako elää yksin ja vapaana vai haluaako sitoutua toiseen ihmiseen, perustaa perheen. Ihminen tarvitsee lähelleen muita ihmisiä mutta hermostuu helposti, jos muut rupeavat liikaa määräilemään häntä. Kaikissa ihmisten välisissä suhteissa, niin parisuhteessa, perheessä kuin muuallakin yhteiskunnassa, käydään taistelua määräämisvallasta. Jos valta jakaantuisi tasaisesti eikä kukaan määräisi muita, ei ihmisten välisessä yhteistoiminnassa suuria ongelmia olisikaan.

Tärkeä kysymys kaikissa ihmisyhteisöissä onkin, miten yhteisön asiat voidaan järjestää niin, että ihmiset voivat kokea itse määräävänsä omasta elämästään. Millainen on yhteiskunta, jossa yksilö voi vaikuttaa yhteisönsä asioihin ja muut ihmiset tai yhteiskunnan lait ja määräykset eivät rajoita liikaa hänen vapauttaan päättää omasta elämästään? Millä tavalla ihmisten keskinäiset suhteet toimivat ja miten yhteiset asiat hoidetaan, koskettaa yhtä paljon yksittäistä ihmistä, yhteisöä ja koko inhimillistä kulttuuria.

Tässä etälukion historian kurssissa tutustumme tarkemmin siihen, miten ihmiset suomalaisessa yhteiskunnassa toimivat. Kuinka vapaasti ihminen pystyy päättämään omista asioistaan, tai miten riippuvainen hän on muista yhteisönsä jäsenistä? Kuinka paljon Suomessa asuva pystyy vaikuttamaan yhteisönsä asioihin, tai miten paljon hän saa tukea yhteiskunnalta suunnitellessaan omaa elämäänsä? Onko Suomi hyvä maa ihmisen elää?


YHTEISKUNTAOPPI
Kurssin etusivu
Yksilönä yhteisössään
Suomalainen kansanvalta
Poliittinen päätöksenteko
Paikallinen itsehallinto
Hallinto
Talous ja hyvinvointi
Turvallinen yhteiskunta
Hyvä elämä - hyvä yhteiskunta
YO-tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet