1: Yhteiskuntatieto Etälukio

Testi 1. Hallintoa johdetaan keskushallinnosta käsin. Mitkä tehtävät kuuluvat a) ministeriöille ja mitkä b) ministeriöiden alaisille keskusvirastoille?

  ministeriöille
keskusvirastoille
 
1. asioiden valmistelu hallitusta varten
2. valtioneuvoston ja ministeriöiden päätösten toteuttaminen
3. poliittisten linjausten suunnittelu
4. toimiminen kehittämiskeskuksena
pistemäärä: /4

Testi 2. Ministeriön toimiala ilmenee yleensä ministeriön nimestä. Kuinka monta ministeriötä Suomessa on? a) 13, b) 18 vai c) 20?

pistemäärä: /1

 
Testi 3. Hallintoa varten maa on jaettu eri alueisiin. Kuinka monta lääniä , maakuntaa ja työvoima- ja elinkeinokeskusta Suomessa on? Kirjoita ensimmäisiin laatikoihin niiden oikea lukumäärä 5, 15 tai 20.
pistemäärä: /3

Testi 4. Mitä tehtäviä on seuraavilla alue- ja paikallishallinnon virastoilla?

1. KELAn toimisto a) hoitaa koulutus- ja työnvälitystehtäviä
2. TE-keskus b) hoitaa poliisi-, syyttäjän-, ulosotto- ja rekisterihallintotehtäviä
3. työvoimatoimisto c) kehittää yritys-, työvoima- ja maatalousasioita
4. kihlakunnanvirasto d) myöntää lääkäri- ja lääkekorvauksia, sairauspäivärahaa ja opintotukea
5. lääninhallitus e) toteuttaa Euroopan unionin aluepolitiikkaa
6. maakunnan liitto f) valvoo kuntien ja kuntayhtymien toimintaa, kerää valtiolle tulevat verot

pistemäärä: /6

 

YHTEISKUNTAOPPI
Kurssin etusivu
Yksilönä yhteisössään
Suomalainen kansanvalta
Poliittinen päätöksenteko
Paikallinen itsehallinto
Hallinto
Testaa tietosi
Talous ja hyvinvointi
Turvallinen yhteiskunta
Hyvä elämä - hyvä yhteiskunta
YO-tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet