1: Yhteiskuntatieto Etälukio

Hallinto

 

EU:n lukuisissa virastoissa palvelee kymmeniä tuhansia virkamiehiä.

Asiat, joista valtuustoissa, eduskunnassa tai Euroopan unionissa päätetään, on myös toteutettava käytännössä, ne on siis toimeenpantava. Toimeenpanosta huolehtivat hallitus, kunnissa kunnanhallitukset ja unionitasolla komissio. Viranhoitajat avustavat käytännön toteutustyössä. Hallintoa kutsutaan usein byrokratiaksi. Byrokratiaan kuuluu tehtävien jakaminen eri virastoille, virastossa noudatettava sisäinen hierarkia (alempi viranhaltija vastaa arvoasteikossa ylempänä olevalle) ja ohjeiden tarkka noudattaminen.

Tavallinen ihminen mieltää EU:n usein valtavaksi virastoksi, joka vähitellen nielee Euroopan itsenäiset valtiot ja niiden asukkaat. Unioniin myönteisesti suhtautuvat pitävät unionia kuitenkin mieluummin laajana verkostona kuin byrokraattisena hirviönä.

Tehtäviä:

 1. Selitä käsitteet keskushallinto, väliportaan hallinto ja paikallishallinto.
 2. Mainitse yhden tai useamman ministeriön alaisia virastoja aina paikallishallinnon tasolle asti.
 3. Mitä valtion paikallishallinnon yksiköitä toimii kotikunnassasi?
 4. Miksi byrokratia on lisääntynyt hyvinvointivaltiossa?
 5. 1982 tuli voimaan hallintomenettelylaki edistämään kansalaisen oikeuksia virkavaltaa vastaan. Miksi katsottiin tarpeelliseksi säätää tällainen laki, ja miten se toimii käytännössä?
 6. Suomessa toteutettiin 1990-luvulla aluehallinnon kokonaisuudistus. Miten tämä uudistus muutti valtion ja kuntien paikallista hallintoa?
 7. Mitä tehtäviä on a) kihlakunnalla, b) työvoima- ja elinkeinokeskuksella, c) lääninhallituksella ja d) maaherralla?
 8. Mitkä ovat ne EU:n kolme kaupunkia, joissa sijaitsevat EU:n toiminnan kannalta tärkeimmät virastot? Mitä mahdollisia ongelmia on niiden keskinäisessä yhteydenpidossa tai yhteydenpidossa jäsenmaiden pääkaupunkeihin?

Pohdintatehtävä:

 1. Miksi kansalaiset mieltävät byrokratian lähinnä negatiiviseksi ilmiöksi? Mitä positiivisia puolia byrokratialla on?
 2. Hyvinvointivaltiossa julkisen hallintokoneiston valta on kasvanut. Kumpi väite on mielestäsi enemmän tosi tämän päivän Suomessa: a) valtion virkamiehet ovat vallankäyttäjiä ja edustavat esivaltaa vai b) valtion virkamiehet ovat kansan palvelijoita?
 3. Pidätkö suomalaisia virkamiehiä keskimäärin a) luotettavina, b) oikeudenmukaisina, c) kohteliaina, d) auttavaisina vai e) helposti lahjottavina?

Syventäviä tehtäviä:

 1. Suomessa on pyritty vähentämään 1980-luvulta alkaen hallinnon hierarkkisuutta lakkauttamalla keskusvirastoja tai muuttamalla niitä liikelaitoksiksi. Mitä muutoksia tästä on seurannut ministeriön ja ministerin toimenkuvaan?
 2. Miten jäsenyys EU:ssa on muuttanut suomalaista hallintokulttuuria?
 3. Suomalaisen hallinnollisen byrokratian ja hierarkian eurooppalaiset juuret.

Tietoihin valtion aluehallinnosta ja paikallishallinnosta pääsee sisäasiainministeriön sivuilta www.intermin.fi. tai suoraan esim. www.laaninhallitus.fi, www.kihlakunta.fi, www.te-keskus.fi


YHTEISKUNTAOPPI
Kurssin etusivu
Yksilönä yhteisössään
Suomalainen kansanvalta
Poliittinen päätöksenteko
Paikallinen itsehallinto
Hallinto
Testaa tietosi
Talous ja hyvinvointi
Turvallinen yhteiskunta
Hyvä elämä - hyvä yhteiskunta
YO-tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet