1: Yhteiskuntatieto Etälukio

Hyvä elämä - hyvä yhteiskunta

 

Sisarukset Heta, Heidi, Nelli ja Neea virpomassa terveyttä ja pitkää ikää naapureilleen.

Yhteisöllisyyden ja perinteiden hoivaaminen on entistä merkityksellisempää. Vahva itsetunto ja tietoisuus omista juurista auttaa ymmärtämään erilaisuutta nopeasti kansainvälistyvässä maailmassa.

"Yksittäisen ihmisen hyvä on yhteydessä toisten ihmisten hyvään ja siksi ihmisyyteen kuuluu osallisuus yhteisiin päämääriin ja hankkeisiin toisten ihmisten kanssa", kirjoittaa Juha Sihvola kirjassaan Toivon vuosituhat. Tässä lauseessa on luonnehdittu hyvin ihmisen suhdetta yhteisöönsä, ongelmaa kaikissa kulttuureissa kaikkina aikoina. Ihanneyhteiskuntaa ei ole, mutta se ei tarkoita, ettei sitä tulisi tavoitella. Niin kuin ihminen pyrkii hyvään elämään, myös yhteisössä tulee pyrkiä hyvään yhteiskuntaan.

Hyvätkään lait eivät riitä aina takaamaan oikeudenmukaisuutta eikä suvaitsevaisuutta. Lakitekstejä tärkeämpiä ovat ihmiset itse, ja se, mitä he pitävät oikeana ja vääränä. Haluammeko edistää ekologisesti kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa eri ryhmien, kansojen ja kulttuurien välillä, on ihmisistä itsestä kiinni.

Tehtäviä:

 1. Minkälaisia muutoksia työelämässä on tapahtunut kymmenen viime vuoden aikana?
 2. Mitä muutoksia koululaitos ja koulutus on kokenut 1970-luvulta lähtien?
 3. Selvitä, millaisia turva- ja palveluverkkoja suomalainen yhteiskunta tarjoaa tällä hetkellä ja miten ne rahoitetaan?

Pohdintatehtäviä:

 1. Miksi työ on tärkeä asia yksilön elämässä? Mikä merkitys työllä on sinulle henkilökohtaisesti? Pidätkö työtä ensisijaisesti itseisarvona vai välinearvona?
 2. Mitataanko suomalaisessa yhteiskunnassa ihmisen arvoa liikaa sen perusteella, mitä hyötyä hänestä on työelämässä? Miten neuvoisit sellaista, joka sanoo, ettei hänellä ole mitään tekemistä? Onko työttömillä mielestäsi velvollisuus osallistua yleishyödylliseen toimintaan? Onko työttömän otettava vastaan mikä tahansa työvoimatoimiston tarjoama työ, ja jos se ei kelpaa, onko oikein evätä häneltä silloin työttömyyskorvaus?
 3. Arvioi kolmannelle sektorille asetettuja toiveita yhteisöhengen luomisessa ja työttömyysongelman ratkaisemisessa länsimaisessa yhteiskunnassa.
 4. Arvioi asteikolla 4 - 10 suomalaista yhteiskuntaa, kun kysymyksessä on kansalaisten a) vapaus, b) turvallisuus, c) tasa-arvo, d) aktiivisuus ja e) vastuullisuus.
 5. Miten hyvin tai huonosti mielestäsi suomalaista yhteiskuntaa voidaan määritellä käsitteillä hyvinvointivaltio, demokratia, tietoyhteiskunta, kansainvälinen solidaarisuus tai kestävän kehityksen arvostaminen?
 6. Kuinka toimiva on mielestäsi suomalainen yhteiskunta? Arvioi asteikolla 4-10.

Syventäviä tehtäviä:

 1. Mitä eroa on käsitteillä tapa, laki ja moraali?
 2. Mitä syitä ihmisillä on noudattaa tai olla noudattamatta lakeja?
 3. Mitä tavoitteita ja ihanteita sisältyy käsitteeseen hyvinvointivaltio?
 4. Suomen hyvinvointivaltion rakentaminen 1900-luvulla
 5. Millaisia tulevaisuudenennustuksia on laadittu suomalaiselle hyvinvointivaltiolle?

Lisätietoja kansalaisyhteiskunnasta ja yhteiskunnallisista liikkeistä Yleisradion opinportista.

Sosiaali- ja terveyspalveluista, sosiaalisen turvallisuuden ja terveyden edistämisestä, työterveys- ja ympäristöterveydenhuollosta, työsuojelusta, tasa-arvosta ja palveluista, joilla voidaan parantaa kansalaisten turvallisuutta, omatoimisuutta ja selviytymistä, löydät sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla

valtioneuvoston sivuilta sosiaali- ja terveysminiteriö

Tietoja koulutuksesta saat Opetushallituksen opiskelijapalveluista ja Työvoimahallinnon työvoimakoulutuksesta


YHTEISKUNTAOPPI
Kurssin etusivu
Yksilönä yhteisössään
Suomalainen kansanvalta
Poliittinen päätöksenteko
Paikallinen itsehallinto
Hallinto
Talous ja hyvinvointi
Turvallinen yhteiskunta
Hyvä elämä - hyvä yhteiskunta
Testaa tietosi
YO-tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet