1: Yhteiskuntatieto Etälukio

Turvallinen yhteiskunta

 

Avointen ovien päivänä Porin prikaatin Säkylän varuskunnassa.

Puolustusvoimien tehtäväksi on asetettu Suomen itsenäisyyden ja hyvinvoinnin turvaaminen kaikissa tilanteissa.

Eloonjäämisopin mukaisesti liikkuminen laumassa auttaa yksilöä selviämään elämää uhkaavilta vaaroilta. Ihmistä tai ihmisyhteisöä uhkaavat lähinnä omat lajitoverit. Turvallisuuspolitiikalla tarkoitetaan pyrkimystä suojella yksittäistä kansalaista, kansaa tai valtiota, mutta myös toimenpiteitä kansainvälisen turvallisuuden edistämiseksi.

Yhteiskuntarauhaa edistetään oikeudenmukaisella sosiaali- ja talouspolitiikalla. Erimielisyydet kansalaisten ja ryhmien välillä ratkaistaan yhteiskunnassa hyväksyttyjen ja tuomioistuinten tulkitsemien oikeussääntöjen avulla.

Kansainvälisillä sopimuksilla pyritään vähentämään valtioiden välisiä yhteenottoja. Mitä heikompi valtio, ryhmä tai ryhmän jäsen on, sitä merkityksellisempää on, että konflikti voidaan ratkaista oikeuden eikä voiman tai vaikutusvallan avulla.

Ks. Etälukion TV-ohjelmasta Yhteiskuntaoppi osa 4: Turvallisuus


YHTEISKUNTAOPPI
Kurssin etusivu
Yksilönä yhteisössään
Suomalainen kansanvalta
Poliittinen päätöksenteko
Paikallinen itsehallinto
Hallinto
Talous ja hyvinvointi
Turvallinen yhteiskunta
Oikeusvaltio
Testaa tietosi
Turvallisuuspolitiikka
Testaa tietosi
Hyvä elämä - hyvä yhteiskunta
YO-tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet