Opetushallitus Yleisradio Euroopan sosiaalirahasto Etusivulle
Palaa etusivulle

Yleistietoa etälukiosta

  

Kenelle?

Etälukio soveltuu:

  • työssä olevalle tai työttömälle aikuiselle koko lukion tai tiettyjen aineopintojen opiskeluun
  • lukiolaiselle lukio-opiskelun tueksi ja kurssitarjonnan täydentämiseksi
  • ammatillisen oppilaitoksen opiskelijalle (mm. kahden tutkinnon suorittajalle)
  • ammattikorkeakoulun opiskelijalle tuki- ja kertausopiskeluun
  • peruskoululaiselle lisäopinnoiksi ja lukio-opintoihin tutustumiseen
  • yleissivistäviä tietojaan päivittävälle ja täydentävälle aikuiselle
  • ulkomailla tilapäisesti asuvalle

Miten?

Etälukio-opiskelu tapahtuu yleensä aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon mukaan. Opiskelija ilmoittautuu etälukio-oppilaitoksen opiskelijaksi ja laatii yhdessä oppilaitoksen rehtorin, opinto-ohjaajan tai ryhmänohjaajan kanssa yksilöllisen opintosuunnitelman.

Etälukiossa opiskellaan tavallisesti monimuotoisesti. Pääosa opiskelusta suoritetaan opettajan ohjaamana etäopiskeluna. Etäopiskelussa hyödynnetään oppikirjoja ja muuta kirjallista materiaalia, radion ja tv:n etäopiskeluohjelmia, ääninauhoja, www-aineistoa ja muuta verkko-opiskelumateriaalia. Opettaja ohjaa etäopiskelijaa verkossa, puhelimitse tai kasvotusten vastaanotolla. Etäopiskelija voi osallistua halutessaan myös etäkurssien lähiopetus- ja ohjaustunneille. Halutessaan opiskelija voi suorittaa jopa kaikki opintonsa verkko-opiskeluna.

Missä?

Etälukio-opiskelu on mahdollista jo yli sadassa lukiossa. Oppilaitokset ovat verkottuneet alueellisiksi etälukioverkostoiksi ja toisen asteen etäopetusverkostoiksi. Ilmoittautuminen tehdään mieluiten suoraan oppilaitokseen. Opetushallituksen www-lomakkeella voi halutessaan tehdä alustavan ilmoittautumisen.

Tutustu tarkemmin:
Etälukioverkostot
Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyöverkostot
Opiskelija.edu.fi-palvelu

Mitä maksaa?

  • Koko lukion oppimäärän suorittaminen on opiskelijalle maksutonta
  • Yksittäisten aineopintojen maksuista päättää oppilaitoksen ylläpitäjä

Mistä lisätietoja?

Tutustu etälukio-opetusta järjestävien oppilaitosten www-sivuihin ja kysy lisätietoja suoraan oppilaitoksista. Tutustu myös Etälukion opinto-oppaaseen ja etälukion opinto-ohjauksen sivuihin.

Ota yhteyttä ja ilmoittaudu etäopiskelijaksi!
 

Palaa sivun alkuun

  Yleisinfo
  Etälukiot
  Arviointi
  Opinto-opas
  Opintotarjotin
  Ilmoittautuminen

  Opinto-ohjaus
  Äidinkieli
  Ruotsi
  Englanti
  Saksa
  Ranska
  Espanja
  Venäjä
  Pitkä matematiikka
  Lyhyt matematiikka
  Kemia
  Fysiikka
  Biologia
  Maantieto
  Uskonto
Elämänkatsomustieto
  Filosofia
  Psykologia
  Historia
  Yhteiskuntaoppi
  Yrittäjyys
  Kuvataide
  Kestävä kehitys

Opetushallitus