Haka-infrastruktuuri

Opetushallituksen käyttäjähallinnon kuvaus

Versio

Tekijä

Päiväys

1

RP

18.2.2013

2

TM

11.4.2013

3

TM

11.9.2014

1. Käyttäjätietokannan ja perusrekistereiden kytkentä

1.1. Opiskelijarekisteri -> Ei koske Opetushallitusta

1.2. Henkilökuntarekisteri

1.2.1. Uusi työntekijä

Yksikkö, johon henkilö on sijoitettu, tekee HelpDeskin kautta tukipyynnön uudesta käyttäjätunnuksesta. Tietotekniikkayksikkö tekee käyttäjätunnuksen AD:hen. Tunnuksen tekovaiheessa lisätään käyttäjätiedot sekä organisaatioyksikkö.

Sijoitusyksikön sihteeri lisää käyttäjälle puhelinnumeron, sijaintipaikan ja tehtäväkuvauksen.

1.2.2. Työntekijän tiedoissa tapahtuu muutos

Jos työntekijäin oikeuksia tai yksikköä pitää muuttaa, yksikkö tai muu asian omistaja pyytä HelpDeskin kautta muutoksen työntekijän käyttöoikeuksiin. Tehtävämuutokset ym. tekee yksikön sihteeri.

1.2.3. Työntekijä lakkaa olemasta työntekijä

Yksikkö, jossa työntekijä on työskennellyt, ilmoittaa HelpDeskin kautta työntekijän virkavapaudesta tai työsuhteen päättymisestä. Virkavapaan ajaksi käyttäjätunnus disabloidaan. Työsuhteen päättyessä tunnus disabloidaan ja viimeistän kuukauden kuluessa tunnus poistetaan.

1.3. Muut käyttäjät ja heidän henkilötietojensa ajantasaisuus

Opetushallituksessa kaikki IDP:tä käyttävät tunnukset ovat normaaleja käyttäjiä.

2. Henkilöllisyyden todentaminen

2.1. Käyttäjätunnuksen antamisen yhteydessä

Käyttäjä tulee yhdessä sijoitusyksikön sihteerin kanssa hakemaan käyttäjätunnuksen. Käyttäjän henkilöllisyys on varmistettu jo henkilöstöhallinnon toimesta henkilöllisyystodistuksesta tai muusta samanvahvuisesta lähteestä.

2.2. Kun käyttäjä kirjautuu käyttäjätunnuksensa avulla

Opetushallituksessa on käytössä Microsoftin Best Practice – salasanakäytäntö. Muita salasanaa tukevampia autentikointimenetelmiä ei ole käytössä.

 

3. Käyttäjätietokannassa saatavilla olevat tiedot


Attribuutti

Saatavuus

Miten ajantasaisuus turvataan

Muuta (esim. tulkintaohje)

cn / commonName

x

Kuvattu 1.2

AD:ssa CN

description

displayName

x

Kuvattu 1.2

AD:ssa displayName

employeeNumber

facsimileTelephoneNumber

givenName

x

Kuvattu 1.2

AD:ssa givenName

homePhone

homePostalAddress

jpegPhoto

l / localityName

labeledURI

mail

x

Kuvattu 1.2

AD:ssä mail

mobile

o / organizationName

ou / organizationalUnitName

postalAddress

postalCode

preferredLanguage

seeAlso

sn / surname

x

Kuvattu 1.2

AD:ssa sn

street

telephoneNumber

title

uid

userCertificate

eduPersonAffiliation

Mitä arvoja on saatavilla?

eduPersonEntitlement

eduPersonNickName

eduPersonOrgDN

eduPersonOrgUnitDN

eduPersonPrimaryAffiliation

eduPersonPrimaryOrgUnitDN

eduPersonPrincipalName

x

Kuvattu 1.2

AD:ssa samAccountName

eduPersonScopedAddiliation

eduPersonTargetedID

schacMotherTongue

schacGender

schacDateOfBirth

schacPlaceOfBirth

schacCountryOfCitizenship

schacHomeOrganization

-

HAKA muodostaa

MUST.
Mikä arvo on käytössä?

schacHomeOrganizationType

-

HAKA muodostaa

MUST
Mikä arvo on käytössä?

schacCountryOfResidence

schacUserPresenceID

schacPersonalUniqueCode

schacPersonalUniqueID

schacUserStatus

funetEduPersonHomeOrganization

superseded

funetEduPersonStudentID

superseded

funetEduPersonIdentityCode

superseded

funetEduPersonDateOfBirth

superseded

funetEduPersonTargetDegreeUniversity

superseded

funetEduPersonTargetDegreePolytech

superseded

funetEduPersonTargetDegree

funetEduPersonEducationalProgramUniv

superseded

funetEduPersonEducationalProgramPolytech

superseded

funetEduPersonProgram

funetEduPersonMajorUniv

superseded

funetEduPersonOrientationAlternPolytech

superseded

funetEduPersonSpecialisation

funetEduPersonStudyStart

funetEduPersonPrimaryStudyStart

funetEduPersonStudyToEnd

funetEduPersonPrimaryStudyToEnd

funetEduPersonCreditUnits

funetEduPersonECTS

funetEduPersonStudentCategory

funetEduPersonStudentStatus

funetEduPersonStudentUnion

Mikä arvo on käytössä?

funetEduPersonHomeCity

funetEduPersonEPPNTimeStamp

4. Muuta

4.1. Kardinaliteetit

Opetushallituksessa on yksi henkilöllisyys per tosielämän käyttäjä.

4.2. EduPersonPrincipalNamen revokointi ja kierrätys

Voiko eduPersonPrincipalName vaihtua?
Millä tavalla organisaatio kierrättää vapautuneita eduPersonPrincipalName-arvoja?

Opetushalliltuksessa arvo samAccountName ei vaihdu. Opetushallitus pitää huolen että arvoa ei kierrätetä.