Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus vuonna 2012

Ammatillinen peruskoulutus

Raportit on ajettu vuoden 2010 saajatasolla.

T02YHTS6MS12                  Tulosrahoituksen standardoidut mittariarvot ja tulosindeksi (html) - xls

T02YHT6MS12                    Tulosrahoitusmittareiden perusarvot ja tulosindeksi (html) - xls

T02OPKE6MS12                  Opettajien kelpoisuusmittari (html) - xls
T02HEKE6MS12                  Henkilöstön kehittämismittari (html) - xls
T02VAIK6MS12                   Vaikuttavuusmittari (html) - xls

 

          T02TURY6MS12        T1. Tarkastelujoukon opiskelijoiden jakautuminen tulosryhmiin prosenttiosuuksina (html) - xls
T02KOUL6MS12        T2. Opiskeluun liittyviä taustatekijöitä ja tutkinnon suorittamisaste (html) - xls
T02ALUE6MS12        T3. Opiskelijoiden ensisijainen sijoittumisseutukunta (html) - xls

T02KALA6MS12         T4. Opiskelijoiden jakauma koulutusaloittain (html) - xls

T02TUKA6MS12        T5. Opiskelijoiden koulutus-/menestystaustoja (html) - xls

T02LAPP6MS12         T6. 1. vuoden opiskelijoiden läpäisyprosentti ja aloitusvuoden mukainen osuus opiskelijoista (html) - xls

T022HETI6MS12       T7. Opiskelijoiden henkilökohtaisia taustatekijöitä (html) - xls

 

K32K7YM                            Tulosrahoituksen mittareiden pohjatiedot maakunnittain ja yhteensä

K32K7S                                Tulosrahoituksen mittareiden koulutuksen järjestäjäkohtaiset pohjatiedot

 

Tulosmittariseloste vuodelle 2012 (pdf)

Information om resultatmätarna för år 2012 (pdf)

Performance Indicator for Initial Vocational Education and Training in Finland (pdf)

 

Koelaskentataulukko 2012

Provkalkyleringsprogrammet 2012

 

Lisätietoja

Lea Juhola

029 533 1300
lea.juhola@oph.fi

Ammatillinen lisäkoulutus

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus

T14TRP6SX12                      Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitusosuuksien määräytyminen koulutuksen järjestäjittäin (html)          

T14TRP6YX12                     Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitusosuuksien määräytyminen koulutusaloittain yhteensä (html)

 

Ammatillisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusrahoitus vuonna 2012 (pdf)

Resultatfinansiering för yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform år 2012 (pdf)

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävä ammatillinen lisäkoulutus

T13TRP6S12                        Oppisopimuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoituksen laskenta vuodelle 2012 (html)                

 

Lisätietoja

Lea Juhola, oppisopimuskoulutus

029 533 1300
lea.juhola@oph.fi

Tarja Mäkinen, oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus

029 533 1150

tarja.makinen@oph.fi