Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: OPH logo                                   OPETUSHALLITUS
                                   Rahoitus

                                   laskentapalvelut@oph.fi

 

 

 

Yksikköhinnat vuodelle 2015

 

Keskimääräiset yksikköhinnat vuonna 2015

 

 

 

Koulutusmuoto

Rahoituksen ja
yksikköhintojen
määräytymisperusteet

 

 

Yleinen

 

 

 

Yksityiskohtainen

 

 

Päivitetty

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Määräytymisperuste

Raportti

-

2.9.2016

Perusopetus / Opetus- ja kulttuuriministeriön

rahoitus

Määräytymisperuste

Raportti

-

13.1.2015

– oppilasmääräraportti 20.9.2014

 

Raportti

-

4.1.2016

Lukiokoulutus

Määräytymisperuste

Raportti

Raportti

28.7.2015

Ammatillinen peruskoulutus

Määräytymisperuste

Raportti

Raportti

14.12.2015

– koulutusalakohtaiset perusteet

 

Raportti

-

14.12.2015

Oppisopimuskoulutus

Määräytymisperuste

Taulukko

-

1.12.2014

– oppisopimuskoulutuksena toteutettava

   ammatillinen lisäkoulutus

 

 

-

Taulukko

1.12.2014

– nuorten aikuisten osaamisohjelma 2015

 

-

Taulukko

1.12.2014

– aikuisten osaamisperustan

   vahvistaminen 2015

 

-

Taulukko

1.12.2014

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus

Määräytymisperuste

Taulukko

Taulukko

27.11.2015

Ammatilliset erikoisoppilaitokset

Määräytymisperuste

Raportti

-

2.12.2015

Taiteen perusopetus

Määräytymisperuste

Raportti

-

26.11.2014

Vapaa sivistystyö

Määräytymisperuste

– kansanopistot

 

Raportti

-

19.11.2014

– kansalaisopistot

 

Raportti

-

26.11.2014

– kesäyliopistot

Raportti

-

19.11.2014

– liikunnan koulutuskeskukset

Raportti

-

19.11.2014

– opintokeskukset

 

Raportti

-

19.11.2014

Kuntien liikuntatoimi ja nuorisotyö

Määräytymisperuste

Raportti

-

26.11.2014

Museot, teatterit ja orkesterit

Määräytymisperuste

Raportti

-

2.12.2015

Kirjastot

Määräytymisperuste

-

-

 

 

Rahoitusjulkaisu 2015

 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2015

Päivitetty -sarake kertoo sen päivämäärän, jolloin raportti on viety tälle www-sivulle. Joskus yksikköhinnat joudutaan laskemaan uudestaan kesken vuotta, jolloin sarake kertoo uuden yksikköhintaraportin päivitysajankohdan.

 

 © 2011 Opetushallitus