Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: OPH logo     OPETUSHALLITUS
     Rahoitus

     laskentapalvelut@oph.fi

 

 

Yksikköhinnat vuodelle 2014

 

Keskimääräiset yksikköhinnat vuonna 2014

 

Koulutusmuoto

Rahoituksen ja
yksikköhintojen
määräytymisperusteet

Yleinen

Yksityiskohtainen

Päivitetty

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Määräytymisperuste

Raportti

8.12.2014

Perusopetus / Opetusministeriön rahoitus

Määräytymisperuste

Raportti

22.7.2014

– oppilasmääräraportti 20.9.2013

Raportti

25.9.2015

Lukiokoulutus

Määräytymisperuste

Raportti

Raportti

22.7.2014

Ammatillinen peruskoulutus

Määräytymisperuste

Raportti

Raportti

8.12.2014

– koulutusalakohtaiset perusteet

Raportti

8.12.2014

Oppisopimuskoulutus

Määräytymisperuste

Taulukko

-

25.11.2013

– oppisopimuskoulutuksena toteutettava

 

   ammatillinen lisäkoulutus

 

Taulukko

27.11.2013

Ammattikorkeakoulut

Määräytymisperuste

Raportti

Raportti

22.7.2014

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus

Määräytymisperuste

Taulukko

Taulukko

25.11.2013

Ammatilliset erikoisoppilaitokset

Määräytymisperuste

Raportti

-

22.7.2014

Taiteen perusopetus

Määräytymisperuste

Raportti

-

19.11.2013

Vapaa sivistystyö

Määräytymisperuste

– kansanopistot

Raportti

-

19.11.2013

– kansalaisopistot

Raportti

-

22.7.2014

– kesäyliopistot

Raportti

-

11.12.2013

– liikunnan koulutuskeskukset

Raportti

-

19.11.2013

Kuntien liikuntatoimi ja nuorisotyö

Määräytymisperuste

Raportti

-

19.11.2013

Museot, teatterit ja orkesterit

Määräytymisperuste

Raportti

-

28.4.2014

Kirjastot

Määräytymisperuste

-

-

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2014 -julkaisu

Julkaisu

 

 

 

 

Päivitetty -sarake kertoo sen päivämäärän, jolloin raportti on viety tälle www-sivulle. Joskus yksikköhinnat joudutaan laskemaan uudestaan kesken vuotta, jolloin sarake kertoo uuden yksikköhintaraportin päivitysajankohdan.

 

 © 2011 Opetushallitus